Czwartek,  26 kwietnia 2018 r.
Strona główna » Ubezpieczenia NNW dzieci
imieniny:  Marii, Marzeny, Ryszarda

WARUNKI UBEZPIECZENIA


Zielona Góra dnia 01.09.2016r.

 

 

PROPOZYCJA  WARUNKÓW  UBEZPIECZENIA NNW DZIECI

ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W ZIELONEJ GÓRZE 

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Ubezpieczyciel: 

INTERRISK TU S.A. VIENNA INCERANCE GROUP ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE

UL. KROŚNIEŃSKA 14, 65-625 ZIELONA GÓRA

www.interrisk.pl

 

Nr Polisy:  EDU-A/P 041300

Suma ubezpieczenia: 20.000 zł w przypadku 100% trwałego uszczerbku lub śmierci

Okres ubezpieczenia: 01.09.2017 – 31.08.2018

Składka za 12 miesięcy: 42,00 zł

 

Podstawa prawna: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS   zatwierdzone uchwałą nr 01/29/03/2016 Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 29 marca 2016 r.

OWU dostępne są w wersji papierowej w sekretariacie placówki oraz na stronach internetowych Żłobka Miejskiego nr 1 Górze oraz na stronach ubezpieczyciela: www.interrisk.pl.

 


Zakres świadczeń obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

 

1. 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - 100% SU

2. Poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW (za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1%SU)

3. Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie - do 30% SU

4. Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych - do 30% SU

5. Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki - jednorazowo 1% SU

6. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu) - 100%SU

7. Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowo 10% SU

8. Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku - jednorazowo 10% SU

9. Pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie - jednorazowo 1% SU

10. Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW - jednorazowo 1% SU


 

Zakres  ubezpieczenia został  rozszerzony  o następujące

klauzule dodatkowe:

Opcja Dodatkowa D2 - oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku II stopień - 10% SU; III stopień - 30% SU; IV stopień -50% SU - SU 2 500 zł

Opcja Dodatkowa D4 - pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 1% SU za każdy dzień (świadczenie od trzeciego dnia pobytu) SU 3 000 zł

Opcja Dodatkowa D5 - pobytu w szpitalu w wyniku choroby 1% SU za każdy dzień (świadczenie od trzeciego dnia

pobytu) SU 3 000 zł

Opcja Dodatkowa D7 - koszty operacji plastycznych w wyniku NW - 1 000 zł

Opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku nieszczęśliwego wypadku zgodnie z TABELĄ NR 8 OWU – SU 1 000 zł

Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 20% SU- SU 5 000 zł w tym rehabilitacja 500zł

Opcja Dodatkowa D14 - uciążliwe leczenie w wyniku NW - 2% SU 5 000 (100zł)

 

 

Zgłaszanie szkód:

 

Ubezpieczony lub jego przedstawiciel ustawowy powinien zawiadomić  InterRisk TU S.A. o zajściu zdarzenia  nie później niż 14 dni od daty wypadku.  Zgłoszenia szkody można dokonać:

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Vienna Insurance Group

ul. Nowakowskiego 22

00-668 Warszawa

Druk zgłoszenia szkody jest dostępny w sekretariacie placówki.Autor: Admin Admin

Ostatnia Aktualizacja: 2018-04-23 13:02:13