Czwartek,  26 kwietnia 2018 r.
Strona główna » Przetargi
imieniny:  Marii, Marzeny, Ryszarda
» I Ogłoszenie o przetargu na dostawę żywności
» I Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» I Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu postępowania
» II Ogłoszenie o przetargu na dostawę mileka i przetworów mlecznych oraz dostawę pieczywa
» II Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Unieważnienie postępowania dot. zadania na dostawę produktów mleczarskich oraz pieczywa
» III Przetarg na dostawę przetworów mleczarskich
» III Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
» Informacja o otwarciu ofert


I Ogłoszenie o przetargu na dostawę żywności

Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1 „Promyczek” w Zielonej Górze zaprasza
do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia mniejszej niż 200.000 euro na dostawę żywności do Żłobka Miejskiego nr 1
„Promyczek” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Wandy 29, z podziałem na zadania - liczba
zadań 8

Specyfikacja istotnych warunków zamówieniaOstatnia Aktualizacja: 2018-04-23 13:02:13