Ubezpieczenie grupowe dzieci

przez Promyczek
Odsłony: 112

Rodzice, którzy chcą objąć swoje dzieci ubezpieczeniem grupowym od następstw nieszczęśliwych

wypadków, proszeni są o opłacenie składki w wysokości 42,00 zł do końca września w biurze żłobka.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia dostępne są w zakładce Ubezpieczenie NNW.