Nabór 2021

przez Promyczek
Odsłony: 29

     REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW PUBLICZNYCH

    na rok szkolny 2021/2022 ruszy od 01 marca

 

Szanowni Rodzice ! Rekrutacja do żłobków publicznych prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego.

 W serwisie internetowym Nabór 2021 na stronie:                                                                                                                                                         www.nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek ,na tej stronie dostępny będzie od 01 marca 2021 informator o żłobkach publicznych, naborze, dokumenty  i wzory formularzy.                                                                                                                               

Przekierowanie do systemu dotyczącego naboru bieżącego znajdować się będzie na w/w stronie www. oraz w zakładce "REKRUTACJA"

Informacje Ogólne

1. Do żłobków publicznych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2021-2020-2019 (od 20 tygodnia życia licząc na dzień 1 września 2021 r. do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata).
4. Przyjęcie dziecka do żłobka  odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów.
5. Liczba punktów jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.
6. Rodzice składając wniosek mogą wskazać maksymalnie 3 żłobki, wpisując swoje preferencje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

 Postępowanie rekrutacyjne

 Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka należy wypełnić :

Elektronicznie na stronie internetowej: http://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek

System wygeneruje dla Państwa nazwę użytkownika oraz hasło dostępu

 

Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych na terenie Miasta Zielona Góra na rok szkolny 2021-2022

 

  1. 10.02.2021 r. – 26.02.2021 r. Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku ( dotyczy dzieci obecnie chodzących do żłobka).
  2. 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r. Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka nowych dzieci.
  3. 06.04.2021 r. - 14.04.2021 r. Prace komisji rekrutacyjnej.

      4. 15.04.2021 r. godz. 12.00 Udostępnienie wyników naboru.
      5. do 30.04.2021 r. Potwierdzenie woli przyjęcia.

     Brak potwierdzenia woli przyjęcia będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy przyjętych

 

Ważne!

Wypełniony i podpisany wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka należy złożyć do żłobka wskazanego w pierwszej preferencji. Elektroniczny system NABORU nie posiada możliwości przekazywania wniosków za pomocą  Internetu! Wnioski wypełnione tylko w systemie Nabór 2021, a nie złożone w żłobku pierwszej preferencji ,nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w żłobku wskazanym w pierwszej preferencji w terminie od 01marca do 31 marca 2021 r.

Ważne!

 Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie.

 Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.