PODPISYWANIE UMÓW

przez Promyczek
Odsłony: 155

Informacja ta dotyczy wyłącznie dzieci przyjętych w tegorocznym naborze do Żłobka Miejskiego Nr 1

przy ulicy Wandy 29.

Ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną i ograniczony kontakt z Państwem, uprzejmie prosimy o pobranie z niżej zamieszczonego linka umowy o świadczenie udzielane przez żłobek.

Prosimy  dokładnie zapoznać się z dokumentem, zaparafować każdą ze stron i na końcu złożyć podpisy (oboje rodziców). Każdy dokument będzie miał nadany numer,będzie podpisany przez dyrektora i sporządzony w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron.

Podpisaną umowę należy dostarczyć do żłobka do 11.06.2021 r. wrzucając do naszej skrzynki pocztowej, która znajduje się przy wejściu głównym do budynku.

Pozostałe informacje dotyczące adaptacji dzieci będą przekazywane Państwu w terminie późniejszym. Prosimy śledzić naszą stronę internetową.