Zajęcia dydaktyczne na maj.

przez Promyczek
Odsłony: 121

Opracowały :Joanna Szymczak, Aleksandra Hensel, Renata Jędrzejczak.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC MAJ

DLA GRUPY 0 „ŻABKI”.

 

WIEJSKIE ZWIERZĘTA

 

 1. Pokazywanie obrazków przedstawiających wiejskie zwierzęta - omówienie ich wyglądu i cech charakterystycznych (rozwój poznawczy).
 2. Zabawa plastyczna „Malujemy wiejskie zwierzątka” – kolorowanie postaci zwierząt wiejskich za pomocą farb lub kredek (rozwój manualny, rozwój motoryki małej).
 3. Zabawa dźwiękonaśladowcza „Odgłosy wiejskich zwierząt” – próba powtórzenia przez dzieci odgłosów zwierząt, które usłyszą (rozwój poznawczy, rozwój logopedyczny).
 4. Zabawa ruchowo-orientacyjna „Masaż na dobry humor” – rodzic czyta treść masażyku i wykonuje ruchy na sobie, dziecko próbuje powtórzyć ruchy opiekunki na swoim ciele.
 5. Zabawa plastyczna „Farma” – dzieci wraz z mamą przyklejają na kartce papieru postacie zwierząt wiejskich oraz innych elementów jakie mogą znajdować się na farmie – rozwój manualny.
 6. Nauka piosenki „Pan McDonald farmę miał” – dzieci słuchają piosenki i próbują pokazywać zasłyszaną treść (rozwój ruchowy, poznawczy).
 7. Zabawa orientacyjno-przestrzenna „Połóż kurkę” – ustawiamy na dywanie krzesło i prosimy dzieci, aby spróbowały umieścić kurkę w odpowiednim miejscu (na, pod, obok, za, itp.) – rozwój orientacji i spostrzegawczości.    
 8.  
 9. MAJOWE ZABAWY
 10.  
 11.  
 12.  
 1. Zabawa „Koszyczek ogrodniczki” – poznajemy nazwy warzyw i owoców i zbieramy owoce i warzywa do koszyczka (rozwój poznawczy i ruchowy).
 2. Zabawa „Majowy deszczy” -  nauka darcia papieru (doskonalenie motoryki małej).
 3. Zabawa plastyczna „Malujemy owoce i warzywa” – malowanie farbami wzorów owoców i warzyw (rozwój poznawczy, rozwój motoryki małej).
 4. Zabawy ruchowe ze śpiewem – utrwalanie dotychczas poznanych piosenek „Stary niedźwiedź mocno śpi” „Kółko graniaste”, „Balonik” (rozwój ruchowy).
 5. Zabawa muzyczna - tworzenie muzyki przy pomocy instrumentów : trójkąt, grzechotka, tamburyno, bębenek, kołatka (rozwój poznawczy i ruchowy).
 6. Zabawy ruchowe - ćwiczenia z woreczkiem gimnastycznym mające na celu utrzymanie równowagi i prawidłowej postawy ciała (rozwój równowagi).
 7. Zabawy ruchowe z piłką – toczenie piłki, rzucanie, chwytanie itp. (rozwój ruchowy).  
 8. MAJOWA ŁĄKA
 9.  
 1. Kto mieszka na łące? – zapoznanie dzieci z wyglądem łąki i jej mieszkańcami za pomocą kolorowych ilustracji (rozwój poznawczy).
 2. Praca plastyczna „Mieszkańcy łąki”- dzieci malują za pomocą farb lub kredek na szablonach postacie owadów (rozwój motoryki małej).
 3. Zabawa „Pachnąca łąka” – zapoznanie dzieci z wyglądem i zapachem kwiatów, które mogą rosnąć na łące przy użyciu żywych dostępnych kwiatów (rozwój poznawczy).
 4. Zabawy ruchowe – naśladowanie ruchów motylków, pszczółek, ślimaków itp. (rozwój ruchowy).
 5. Praca plastyczna „Laurka dla mamy” - dzieci wyklejają laurkę dla mamy za pomocą kolorowej bibuły (rozwój manualny).
 6. Zabawy taneczne przy wykorzystaniu piosenek o mamie i tacie (rozwój ruchowy).