Dotyczy dzieci przyjętych do żłobka w tegorocznym naborze

przez Promyczek
Odsłony: 83

Szanowni Państwo,

 Ze względu na reżim sanitarny, prosimy o telefoniczne  potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do żłobka  w terminie do 30.04.21r. W celu weryfikacji będziemy prosić nr pesel dziecka.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka w wymaganym terminie,  skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjątych.

tel. 68 322 22 96

tel. 513 711 618

w godz. od 8:00 do 15:00

Informacja o terminie podpisywania umów będzie podana Państwu w terminie późniejszym. Prosimy śledzić  aktualności na naszej stronie.