Informacja o koncercie

przez Promyczek
Odsłony: 4

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 25 października o godzinie 11:00  żłobek  przy ul. Wandy odwiedzą artyści z Biura Koncertowego i

zaprezentują naszym Milusińskim muzykę na instrumentach bambusowych.

Zaproszenie do Porad dla Rodziców.

przez Promyczek
Odsłony: 9

Szanowni Państwo, przed nami sezon jesiennych przeziębień, które dokuczają zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym. Proponuję Państwu zapoznanie się lub raczej przypomnienie sobie o sposobach starych, sprawdzonych pomagających zapobiegać przeziębieniom. W Poradach dla Rodziców znajdziecie 7 produktów wskazanych przy walce z infekcjami.

Informacja o dodatkowych zajęciach

przez Promyczek
Odsłony: 18

Szanowni Rodzice,

od października planujemy wprowadzić w placówce dodatkowe zajęcia dla naszych Maluszków.

Na początek proponujemy Państwu:

1. Zajęcia rytmiczno - taneczne dla grup II, III, IV prowadzone przez instruktorów  z " Krainy Tańca". Miesięczny koszt          25, 00 zł od dziecka.

2. Język angielski prowadzony przez lektorów ze " Stacji Edukacja". Miesięczny koszt zajęć 25, 00 zł od dziecka.

3. Koncerty i muzyczne spotkania dedykowane najmłodszym dzieciom prowadzone przez Lubuskie Biuro Koncertowe.

4. Zajęcia z logosensoryki i sensomuzyki ( oczekujemy na informację zwrotną o terminie rozpoczęcia  prowadzenia zajęć).

 W tym roku będzie nawiązana współpraca z psychologiem dziecięcym. Z porad będą korzystać nasi podopieczni oraz ich rodzice.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci na rok 2021 - 2022.

przez Promyczek
Odsłony: 39

                OFERTA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ PLACÓWKĘ

W czasie pobytu w żłobku dzieci korzystają na co dzień z szerokiej gamy zajęć  prowadzonych przez opiekunki, w formie zabaw. Zajęcia te są wszechstronne, wspomagają rozwój dzieci, rozwijają ich naturalne zdolności, talenty i predyspozycje. W ich trakcie stosowane są różne metody i formy pracy – zabawy, które wykorzystują naturalną ciekawość małego dziecka do odkrywania świata, rozbudzają w nich twórcze myślenie, pamięć i wyobraźnię.

 W tym roku żłobkowym zaproponujemy naszym podopiecznym następujące zajęcia:

 • zajęcia muzyczno-ruchowe: śpiewanie piosenek, ćwiczenia ruchowo-naśladowcze, gra na instrumentach, nauka tańców i taniec improwizowany,
 • zabawy integracyjne, zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej Klanza,
 • zabawy paluszkowe i dźwiękonaśladowcze oraz dziecięce masażyki wg metody prof. Marty Bogdanowicz,
 • zajęcia ruchowe z elementami metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz gimnastyki ekspresyjnej (twórczej) Rudolfa Labana,
 • zajęcia rozwijające mowę z zabawami logopedycznymi: ćwiczenia słuchowe, oddechowe, motoryki narządów artykulacyjnych i logorytmicznych,
 • zabawy polisensoryczne,
 • zabawy z j. angielskim,
 • ćwiczenia relaksacyjne,
 • zajęcia z edukacji emocjonalnej,
 • zajęcia plastyczne wykorzystujące różne techniki, narzędzia i materiały,
 • zajęcia z zakresu dziecięcej matematyki- to m. in.: porównywanie i klasyfikowanie; sortowanie przedmiotów pod względem wielkości, ciężkości, koloru, kształtu  (praca na zbiorach); szeregowania i grupowania ze względu na cechu matematyczne takie jak: pusty, pełny, duży, mały, następny, kolejny, pasujący czy niepasujący; orientacji w przestrzeni – pod, nad, obok,
 • zajęcia przyrodnicze i ekologiczne( zajęcia w ogródku przyżłobkowym),
 • zajęcia kulinarne,
 • zajęcia z wykorzystaniem elementów sensoplastyki,
 • zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne,
 • zabawy w kącikach tematycznych,
 • inscenizacje i zabawy parateatralne,
 • codzienne czytanie bajek (stopniowe wzbogacanie zasobu leksykalnego dziecka),
 • dziecięce eksperymenty,
 • zabawy na świeżym powietrzu,
 • ABC dobrego wychowania – zasady savoir – vivre’u dla najmłodszych,
 • ćwiczenia samodzielności: rozwijanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków, korzystania z toalety, porządkowania miejsca zabawy.

 

Spotkania organizacyjne

przez Promyczek
Odsłony: 20

Dotyczy dzieci uczęszczających do żłobka przy ul. Wandy

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkania organizacyjne, które ze względu na nadal obowiązujące obostrzenia

sanitarne odbędą się w dwóch turach dla każdej z grup.

grupa 0 Żabki 23 września  15:30, 16:00

grupa I Jeżyki  28 września 15:30, 16:00

grupa II Zajączki 29 września 15:30, 16:00

grupa III Niedźwiadki 30 września 15:30, 16:00

grupa IV Wiewiórki 05 października 15:30, 16:00

Ubezpieczenie NNW

przez Promyczek
Odsłony: 37

W zakładce Informacje na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo aktualne wiadomości

na temat ubezpieczenia NNW na rok szkolny 2021/2022.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą!

Wiadomość dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do filii

przez Promyczek
Odsłony: 71

Szanowni Państwo,

Prosimy o wygenerowanie umowy oraz klauzul RODO, zapoznanie się z dokumentami, podpisanie i zaparafowanie każdej ze stron umowy oraz dostarczenie do Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul Wandy 29. Podpisane dokumenty prosimy wrzucać do skrzynki na listy, która znajduje się przy wejściu głównym do budynku.

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

przez Promyczek
Odsłony: 44

Z okazji Dnia Dziecka

życzymy wszystkim dzieciom wielu powodów do radości i uśmiechu.

Pięknych bajek na dobranoc, tylko kolorowych snów, co dzień nowych interesujących przygód,

prawdziwych przyjaciół.

Niech Wasze dzieciństwo trwa jak najdłużej.

Życzy dyrektor żłobka i personel.

PODPISYWANIE UMÓW

przez Promyczek
Odsłony: 54

Informacja ta dotyczy wyłącznie dzieci przyjętych w tegorocznym naborze do Żłobka Miejskiego Nr 1

przy ulicy Wandy 29.

Ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną i ograniczony kontakt z Państwem, uprzejmie prosimy o pobranie z niżej zamieszczonego linka umowy o świadczenie udzielane przez żłobek.

Prosimy  dokładnie zapoznać się z dokumentem, zaparafować każdą ze stron i na końcu złożyć podpisy (oboje rodziców). Każdy dokument będzie miał nadany numer,będzie podpisany przez dyrektora i sporządzony w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron.

Podpisaną umowę należy dostarczyć do żłobka do 11.06.2021 r. wrzucając do naszej skrzynki pocztowej, która znajduje się przy wejściu głównym do budynku.

Pozostałe informacje dotyczące adaptacji dzieci będą przekazywane Państwu w terminie późniejszym. Prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Dotyczy dzieci przyjętych do żłobka w tegorocznym naborze

przez Promyczek
Odsłony: 93

Szanowni Państwo,

 Ze względu na reżim sanitarny, prosimy o telefoniczne  potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do żłobka  w terminie do 30.04.21r. W celu weryfikacji będziemy prosić nr pesel dziecka.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka w wymaganym terminie,  skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjątych.

tel. 68 322 22 96

tel. 513 711 618

w godz. od 8:00 do 15:00

Informacja o terminie podpisywania umów będzie podana Państwu w terminie późniejszym. Prosimy śledzić  aktualności na naszej stronie.

Informacja o zamknięciu żłobka

przez Promyczek
Odsłony: 75

UWAGA RODZICE !

Ze względu na wprowadzone obostrzenia Ministra Zdrowia od dnia 29 marca 2021r. do 09

kwietnia 2021r.

Żłobek Miejski Nr 1 przy ulicy Wandy 29 oraz filia żłobka przy ulicy Al. Wojska Polskiego 116

  będą zamknięte.

Informacja dotycząca Naboru 2021

przez Promyczek
Odsłony: 87

 

W związku z licznymi zapytaniami rodziców informujemy, że w tegorocznym naborze nie będzie wolnych miejsc dla dzieci urodzonych:

styczeń-luty 2020r.   oraz  lipiec-grudzień 2019 r.

Dzieci z tych przedziałów wiekowych aktualnie uczęszczają do żłobka, a ich rodzice zadeklarowali chęć kontynuacji pobytu dziecka w żłobku.

NABÓR DO FILII

przez Promyczek
Odsłony: 79

Szanowni Państwo,

Informujemy,że nabór do filii Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 116

rozpocznie się od 04 maja 2021 r.

W chwili obecnej nie przyjmujemy żadnych dokumentów dotyczących naboru do filii.

NABÓR 2021

przez Promyczek
Odsłony: 91

 W związku z reżimem sanitarnym, który obowiązuje w Żłobku Miejskim Nr 1 Wnioski o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami  prosimy wrzucać do skrzynki na listy, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do żłobka.

Przypominamy, że wniosek należy wygenerować z systemu, podpisać i dostarczyć do żłobka w terminie od 01.03.21 do 31.03.21r.