Wiadomość dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do filii

przez Promyczek
Odsłony: 27

Szanowni Państwo,

Prosimy o wygenerowanie umowy oraz klauzul RODO, zapoznanie się z dokumentami, podpisanie i zaparafowanie każdej ze stron umowy oraz dostarczenie do Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul Wandy 29. Podpisane dokumenty prosimy wrzucać do skrzynki na listy, która znajduje się przy wejściu głównym do budynku.

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

przez Promyczek
Odsłony: 22

Z okazji Dnia Dziecka

życzymy wszystkim dzieciom wielu powodów do radości i uśmiechu.

Pięknych bajek na dobranoc, tylko kolorowych snów, co dzień nowych interesujących przygód,

prawdziwych przyjaciół.

Niech Wasze dzieciństwo trwa jak najdłużej.

Życzy dyrektor żłobka i personel.

PODPISYWANIE UMÓW

przez Promyczek
Odsłony: 32

Informacja ta dotyczy wyłącznie dzieci przyjętych w tegorocznym naborze do Żłobka Miejskiego Nr 1

przy ulicy Wandy 29.

Ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną i ograniczony kontakt z Państwem, uprzejmie prosimy o pobranie z niżej zamieszczonego linka umowy o świadczenie udzielane przez żłobek.

Prosimy  dokładnie zapoznać się z dokumentem, zaparafować każdą ze stron i na końcu złożyć podpisy (oboje rodziców). Każdy dokument będzie miał nadany numer,będzie podpisany przez dyrektora i sporządzony w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron.

Podpisaną umowę należy dostarczyć do żłobka do 11.06.2021 r. wrzucając do naszej skrzynki pocztowej, która znajduje się przy wejściu głównym do budynku.

Pozostałe informacje dotyczące adaptacji dzieci będą przekazywane Państwu w terminie późniejszym. Prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Dotyczy dzieci przyjętych do żłobka w tegorocznym naborze

przez Promyczek
Odsłony: 64

Szanowni Państwo,

 Ze względu na reżim sanitarny, prosimy o telefoniczne  potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do żłobka  w terminie do 30.04.21r. W celu weryfikacji będziemy prosić nr pesel dziecka.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka w wymaganym terminie,  skutkuje skreśleniem z listy dzieci przyjątych.

tel. 68 322 22 96

tel. 513 711 618

w godz. od 8:00 do 15:00

Informacja o terminie podpisywania umów będzie podana Państwu w terminie późniejszym. Prosimy śledzić  aktualności na naszej stronie.

Informacja o zamknięciu żłobka

przez Promyczek
Odsłony: 48

UWAGA RODZICE !

Ze względu na wprowadzone obostrzenia Ministra Zdrowia od dnia 29 marca 2021r. do 09

kwietnia 2021r.

Żłobek Miejski Nr 1 przy ulicy Wandy 29 oraz filia żłobka przy ulicy Al. Wojska Polskiego 116

  będą zamknięte.

Informacja dotycząca Naboru 2021

przez Promyczek
Odsłony: 62

 

W związku z licznymi zapytaniami rodziców informujemy, że w tegorocznym naborze nie będzie wolnych miejsc dla dzieci urodzonych:

styczeń-luty 2020r.   oraz  lipiec-grudzień 2019 r.

Dzieci z tych przedziałów wiekowych aktualnie uczęszczają do żłobka, a ich rodzice zadeklarowali chęć kontynuacji pobytu dziecka w żłobku.

NABÓR DO FILII

przez Promyczek
Odsłony: 57

Szanowni Państwo,

Informujemy,że nabór do filii Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Aleja Wojska Polskiego 116

rozpocznie się od 04 maja 2021 r.

W chwili obecnej nie przyjmujemy żadnych dokumentów dotyczących naboru do filii.

NABÓR 2021

przez Promyczek
Odsłony: 65

 W związku z reżimem sanitarnym, który obowiązuje w Żłobku Miejskim Nr 1 Wnioski o przyjęcie dziecka wraz z załącznikami  prosimy wrzucać do skrzynki na listy, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do żłobka.

Przypominamy, że wniosek należy wygenerować z systemu, podpisać i dostarczyć do żłobka w terminie od 01.03.21 do 31.03.21r.

Nabór do filii żłobka przy ul. Al. Wojska Polskiego 116.

przez Promyczek
Odsłony: 60

Szanowni Państwo, nabór do filii żłobka na rok 2021/2022 rozpocznie się 04.05.2021r.

Przedstawiamy harmonogram rekrutacji do filii Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Al. Wojska Polskiego 116.

04.05.2021r. - 18.05.2021r. - składanie wniosków o przyjęcie do żłobka

19.04.2021r. - 21.05.2021r. - prace komisji rekrutacyjnej

25.05.2021r. godz. 12:00 - wyniki I etapu rekrutacji (lista zakwalifikowanych, lista niezakwalifikowanych)

26.05.2021r. - 11.06.2021r. - potwierdzenie woli przyjęcia, podpisywanie umów z rodzicami 

Nabór 2021

przez Promyczek
Odsłony: 57

     REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW PUBLICZNYCH

    na rok szkolny 2021/2022 ruszy od 01 marca

 

Szanowni Rodzice ! Rekrutacja do żłobków publicznych prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego.

 W serwisie internetowym Nabór 2021 na stronie:                                                                                                                                                         www.nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek ,na tej stronie dostępny będzie od 01 marca 2021 informator o żłobkach publicznych, naborze, dokumenty  i wzory formularzy.                                                                                                                               

Przekierowanie do systemu dotyczącego naboru bieżącego znajdować się będzie na w/w stronie www. oraz w zakładce "REKRUTACJA"

Informacje Ogólne

1. Do żłobków publicznych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2021-2020-2019 (od 20 tygodnia życia licząc na dzień 1 września 2021 r. do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata).
4. Przyjęcie dziecka do żłobka  odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów.
5. Liczba punktów jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.
6. Rodzice składając wniosek mogą wskazać maksymalnie 3 żłobki, wpisując swoje preferencje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

 Postępowanie rekrutacyjne

 Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka należy wypełnić :

Elektronicznie na stronie internetowej: http://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek

System wygeneruje dla Państwa nazwę użytkownika oraz hasło dostępu

 

Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych na terenie Miasta Zielona Góra na rok szkolny 2021-2022

 

  1. 10.02.2021 r. – 26.02.2021 r. Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku ( dotyczy dzieci obecnie chodzących do żłobka).
  2. 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r. Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka nowych dzieci.
  3. 06.04.2021 r. - 14.04.2021 r. Prace komisji rekrutacyjnej.

      4. 15.04.2021 r. godz. 12.00 Udostępnienie wyników naboru.
      5. do 30.04.2021 r. Potwierdzenie woli przyjęcia.

     Brak potwierdzenia woli przyjęcia będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy przyjętych

 

Ważne!

Wypełniony i podpisany wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka należy złożyć do żłobka wskazanego w pierwszej preferencji. Elektroniczny system NABORU nie posiada możliwości przekazywania wniosków za pomocą  Internetu! Wnioski wypełnione tylko w systemie Nabór 2021, a nie złożone w żłobku pierwszej preferencji ,nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w żłobku wskazanym w pierwszej preferencji w terminie od 01marca do 31 marca 2021 r.

Ważne!

 Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie.

 Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

   

 

 

Dotyczy czasu zamknięcia grup dziecięcych I i II

przez Promyczek
Odsłony: 59

Szanowni Państwo,

czasowy okres zamknięcia grupy I " Jeżyki" i Grupy II " Zajączki" trwa od 20 stycznia do 28 stycznia. Rodziców, którzy zatrzymają dzieci w domu do 29 stycznia (piątek) prosimy o zgłoszenia nieobecności do dnia 28 stycznia br. Za okres zamknięcia grup nie będzie naliczana odpłatność za żłobek.