Informacja dla rodziców dzieci nowoprzyjętych

przez Promyczek
Odsłony: 19

Informujemy Państwa, że do 29.04.2022r. rodzic jest zobowiązany do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka.

W tym celu prosimy Państwa o przyjście do biura żłobka  w godz. od 7:30 do 14:30.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka spowoduje skreślenie z listy przyjętych.

Zebranie organizacyjne zaplanowane jest na 28 czerwca na godz. 16:00.

Tegoroczny nabór 2022/2023 - ważna informacja dla rodziców

przez Promyczek
Odsłony: 65

Szanowni Państwo,

Informujemy,że w tegorocznym naborze w Żłobku Miejskim Nr 1 nie będziemy dysponowali wolnymi miejscami dla

dzieci urodzonych od lipca do grudnia 2020 r. oraz dla dzieci urodzonych od stycznia do lutego 2021 r.

Rodzice dzieci w tym przedziale wiekowym zadeklarowali ich kontynuację pobytu w żłobku na następny rok.

Harmonogram Rekrutacji na rok szkolny 2022- 2023

przez Promyczek
Odsłony: 45

Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych
na terenie Miasta Zielona Góra
na rok szkolny 2022-2023


1. 14.02.2022 r. – 25.02.2022 r. Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku.


2. 01.03.2022 r. – 31.03.2022 r. Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka.


3. 01.04.2022 r. - 08.04.2022 r. Prace komisji rekrutacyjnych.


4. 12.04.2022 r. godz. 12.00 Wyniki I etapu rekrutacji do żłobków


5. do 29.04.2022 r. Potwierdzenie woli przyjęcia.
Podpisywanie umów z rodzicami.


W związku z planowaną realizacją projektu „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, nabór do filii Miejskiego Żłobka nr 1 przy ul. Al. Wojska Polskiego 116 odbędzie się po zakończeniu naboru do pozostałych żłobków miejskich. Obowiązywać będą kryteria naboru związane z realizacją ww. projektu.


Harmonogram rekrutacji do filii Miejskiego Żłobka nr 1 przy ul. Al. Wojska Polskiego 116 na rok szkolny 2022-2023


1. 14.02.2022 r. – 25.02.2022 r. Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku.


2. 05.05.2022 r. – 20.05.2022 r. Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka.


3. 23.05.2022 r. - 26.05.2022 r. Prace komisji rekrutacyjnej.


4. 31.05.2022 r. godz. 12.00 Wyniki I etapu rekrutacji do żłobka


5. od 01.06.2022 r. Potwierdzenie woli przyjęcia. Podpisywanie umów.

WAŻNE !!!

przez Promyczek
Odsłony: 39

Dotyczy Deklaracji Kontynuacji Pobytu dziecka w żłobku

Prosimy dołączyć do Deklaracji aktualne zaświadczenia o zatrudnieniu.

Logopeda i psycholog

przez Promyczek
Odsłony: 42

Szanowni Państwo,

Od lutego dzieci w żłobku objęte są wsparciem specjalistów: logopedy oraz psychologa.

Dzieci będą diagnozowane indywidualnie i każdy rodzic otrzyma informacje zwrotne od specjalistów.

Deklaracje kontynuacji pobytu dziecka w żłobku

przez Promyczek
Odsłony: 56

         WAŻNE !!!

Informacja dotyczy dzieci z grupy 0 Żabki, grupy I Jeżyki oraz  dzieci z  grupy II Zajączki

( z rocznika 2020.)

 

 

Szanowni Rodzice, informujemy, że w dniach od 10 lutego do 25 lutego należy wypełnić Deklarację kontynuacji pobytu dziecka w żłobku. Dokument należy wygenerować poprzez stronę internetową żłobka wchodząc w zakładkę REKRUTACJA.

 

 

Wypełnioną i podpisaną Deklarację należy dostarczyć do biura żłobka w nieprzekraczalnym terminie

do 25 lutego do godz. 14:00.

 

 

Brak złożonej Deklaracji świadczyć będzie o rezygnacji z miejsca w żłobku w nowym roku szkolnym 2022/2023.

 

Formularz Deklaracji dostępny będzie od 10 lutego !

UWAGA DOTYCZY KWARANTANNY NA GRUPIE 0 " ŻABKI"

przez Promyczek
Odsłony: 35

Szanowni Rodzice,

w związku z brakiem pełnej obsady opiekunek dziecięcych na grupie 0, a mając na uwadze uciążliwość związaną z zamknięciem grupy dziecięcej

informujemy, że 31 stycznia (poniedziałek) grupa 0 będzie pełnić dyżur od godz. 7:00 do godz. 15:00.

Drodzy Państwo, jeżeli ktoś może zapewnić opiekę dla dziecka w dniu 31 stycznia (poniedziałek), to prosimy o pozostawienie maluszka w domu.

Od 1 lutego ( wtorek) grupa wznawia swoją działalność w godz. 6:00 - 16:30.

Przepraszamy za utrudnienia.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy , Świadczenie wychowawcze 500+ - informacje dla rodzców

przez Promyczek
Odsłony: 37

Szanowni Państwo, przekazujemy materiały informacyjne związane z kampanią Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz 500+.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Rodzina 500+

Od nowego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, będzie przysługiwało nowe, dodatkowe wsparcie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Świadczenie będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzinny kapitał opiekuńczy wyniesie 12 tys. zł i będzie wypłacany w miesięcznych częściach – po 500 zł
przez 2 lata lub 1000 zł przez rok – wybór należy do rodziców. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny,
a środki nie będą opodatkowane.

Przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia będzie zajmował się ZUS.

Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.

Maksymalny termin na rozpatrzenie wniosku o kapitał wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz
z dokumentami. Z kolei wypłata pieniędzy nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo
do wsparcia.

Decyzję o przyznaniu świadczenia bądź odmowie rodzic otrzyma na swoim profilu PUE ZUS. Również wtedy,
gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Nowe przepisy przewidują także dofinansowanie do miejsc opieki dla dzieci. Wyniesie ono maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna. Będzie ono bezpośrednio przekazywane instytucji. Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. przed 12 miesiącem życia dziecka). To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., ale dofinansowanie przysługiwać będzie
z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko uczęszczało wówczas do żłobka, klubu dziecięcego lub
do dziennego opiekuna.

Od 1 stycznia 2022 r. to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował nowe wnioski o świadczenie
500+ i je realizował. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty już przyznanych świadczeń do końca
maja 2022 r. Nie trzeba w tych sprawach składać nowych wniosków.

Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ od 1 stycznia br. będzie można przesyłać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę przejmie ZUS. Wszystkie pisma, informacje
i decyzje będą przekazywane elektronicznie na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Pracownicy Oddziału ZUS w Zielonej Górze będą pomagać przy składaniu wniosków o świadczenia rodzicielskie we wszystkich swoich placówkach oraz podczas organizacji punktów mobilnych w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS i Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Informacja o zamknięciu grupy 0

przez Promyczek
Odsłony: 50

Uwaga Rodzice!

Z powodu zakażenia Covid - 19 jednego z pracowników grupy 0, grupa zgodnie z zaleceniem Sanepidu  jest czasowo zamknięta

do 28 stycznia br. 

 W razie zmian będziemy Państwa na bieżąco informować.

Informacja dla Rodziców

przez Promyczek
Odsłony: 54

Rodzice, którzy będą korzystali z dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku

w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego proszeni są o przekazanie imformacji placówce

do 14 stycznia 2022r.

Życzenia

przez Promyczek
Odsłony: 68

Szanowni Rodzice,

Pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia

Niechaj nadchodzące święta

Bożego Narodzenia

będą radosne, zdrowe i miłe,

a Nowy Rok niech  przyniesie

spełnienie najskrytszych marzeń.

Życzy

Dyrektor Katarzyna Cichocka

oraz

Pracownicy Żłobka Miejskiego Nr 1

zdj. świąt.1

Informacja dotycząca odpłatności

przez Promyczek
Odsłony: 63

Szanowni Rodzice,

1 grudnia zostały wysłane do Państwa informacje dotyczące odpłatności za żłobek. W naszą wiadomość wkradł się błąd dotyczący miesiąca za jaki naliczono opłatę ( powinien być  listopad). Kwoty opłat są aktualne:)

Przepraszamy za zamieszaniewink

Bal karnawałowy 2022.

przez Promyczek
Odsłony: 105

Drodzy Rodzie,

informujemy, że bal karnawałowy dla naszych Maluszków uczęszczających do żłobka przy ul. Wandy 29 odbędzie się 5 stycznia 2022r.

Z tej okazji odbędzie się również sesja zdjęciowa.

Przerwa urlopowa

przez Promyczek
Odsłony: 98

Szanowni Państwo,

                 Informujemy, że przerwa urlopowa w Żłobku Miejskim Nr 1 przy ul. Wandy 29 w przyszłym roku potrwa

od 1 sierpnia do 31 sierpnia  2022 r.