Numer telefonu do filii żłobka

przez Promyczek
Odsłony: 2

Informacja dla  Rodziców dzieci uczęszczających do filii żłobka

przy ul. Al. Wojska Polskiego 116.

Podajemy Państwu numer telefonu do filii żłobka : 516 666 903.

Do kontaktu z placówką zapraszamy w godzinach pracy biura żłobka od 7:00 do 15:00.

Przypominamy Państwu, że zgodnie z zapisem w Umowie zgłaszanie nieobecności dziecka w żłobku odbywa się telefonicznie lub osobiście w biurze. Nie przyjmujemy zgłoszeń przez sms lub e-mail-a.

Dotyczy spotkania w filii

przez Promyczek
Odsłony: 15

Uwaga Rodzice z filii

W najbliższy piątek tj. 11.09.2020 r. planujemy krótkie spotkanie w filii przy ul. Al. Wojska Polskiego 116. Z uwagi obowiązujący reżim sanitarny musimy poprosić  o przybycie do placówki wyłącznie jednego rodzica bez dziecka. Prosimy też o zaopatrzenie się w maseczkę ochronną i na wejściu zdezynfekowanie rąk. Prosimy o zabranie ze sobą wypełnionych dokumentów, które otrzymaliście Państwo na spotkaniu indywidualnym. W piątek rozdamy umowy i omówimy Procedury przyjmowania dzieci do żłobka w okresie trwającego reżimu sanitarnego.

Spotkanie planujemy w dwóch grupach:

Grupa I  godz. 11:00 ( dzieci do 12 miesiąca życia)

Grupa II godz.  12:00 ( dzieci od 13 miesiąca życia)

Ubezpieczenie NNW dzeci

przez Promyczek
Odsłony: 23

Ważna informacja dla rodziców dzieci ze Żłobka Miejskiego Nr 1 oraz filii

Szanowni Państwo, istnieje możliwość objęcia Państwa dzieci ubezpieczeniem grupowym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ubezpieczenie obejmuje okres od 01.09.2020 do 31.08.2021. Składka jednorazowa wynosi 44,00 zł. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdziecie Państwo w zakładce Ubezpieczenia NNW na naszej stronie internetowej. Osoby zdecydowane na ubezpieczenie dziecka proszone są o dokonywanie wpłat w biurze Żłobka Miejskiego Nr 1. Rodzice z filii żłobka będą mogli dokonywać wpłaty od 14. 09.2020 w biurze filii przy ul. Al.Woj. Polskiego116.

Inauguracja Roku Żłobkowego Przy ul. Wandy

przez Promyczek
Odsłony: 18

Drodzy Rodzice,

Czekamy na powrót naszych Milusińskich do żłobka.

Po wakacjach Wasze pociechy awansowały do kolejnych grup. Całe grupy wraz z opiekunkami przechodzą do następujących sal:

- dotychczasowa grupa 0 Żabki- przechodzi do grupy II Zajączki ( szatnia tej grupy znajduje się przed szatnią grupy 0 )

- dotychczasowa grupa I Jeżyki- przechodzi do grupy III Niedźwiadki ( wejście do szatni przez wózkownię )

- dotychczasowa grupa II Zajączki - przechodzi do grupy IV Wiewiórki ( wejście do szatni przez wózkownię )

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do filii żłobka

przez Promyczek
Odsłony: 21

Drodzy Rodzice,

Trwają intensywne prace związane z przygotowaniem placówki do przyjęcia dzieci. Niebawem prześlemy Państwu kilka zdjęć ukazujących zakres poczynionych prac.

Planujemy również zorganizowanie spotkania w placówce, gdzie będziecie mogli na miejscu zobaczyć pomieszczenia, w których będą przebywały Wasze pociechy.

O terminie  poinformujemy niedługo.

Prześlemy Państwu również aktualne procedury przyjmowania dziecka do żłobka w okresie reżimu sanitarnego.

PILNE DOTYCZY OTWARCIA PLACÓWKI PRZY UL. WANDY 29

przez Promyczek
Odsłony: 24

Uwaga Rodzice,

od 1 września placówka wznawia działalność. Planujemy przywrócić dawne godziny pracy żłobka tj. od 6:30 do 16:30.

Aby właściwie zaplanować naszą pracę, prosimy o pilne potwierdzenie powrotu do żłobka Państwa dziecka  zlobek1@zielona-gora.pl

Z uwagi na wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz GIS dotyczące unikania organizowania większych skupisk, jak również brania pod uwagę czynników ryzyka związanych z pandemią mamy do Państwa w dalszym ciągu gorący apel !

Jeżeli istnienie możliwość, to prosimy o pozostawienie dzieci w domach. ( szczególnie osoby niepracujące oraz przebywające na urlopach rodzicielskich).

Procedura Przyprowadzania Dzieci Do Żłobka

Przypominamy Państwu,że jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji dziecko musi pozostać w domu.

1. Dziecko przyprowadzamy do żłobka w godzinach od 6:30 do 8:00 ( nie dotyczy dzieci nowo przyjętych, w okresie adaptacji).

2. Od godziny 9:30 w szatniach będzie przeprowadzana dezynfekcja, dlatego dzieci po tej godzinie nie będą przyjmowane.

3. W szatniach dziecięcych może przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem.

4. Do żłobka przyjmujemy wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.

5. Rodzic wchodząc do szatni zobowiązany jest do założenia maseczki i obowiązkowego zdezynfekowania rąk płynem  znajdującym się w szatni.

6. Przed wejściem  na grupę, za zgodą rodzica będzie dziecku mierzona temperatura.

7. Do żłobka nie przynosimy zabawek, kocyków, przytulanek.

Pomagamy ćwicząc.

przez Promyczek
Odsłony: 42

Nasz Żłobek przyjął nominację do akcji Pompowanie dla Wojtusia. ( W związku z tym, że Wojtusiowi udało się zebrać całą kwotę pieniężną, zdecydowaliśmy się wesprzeć inne bardzo potrzebujące dziecko - Antosia).

Dla naszych Milusińskich zrobienie 10 przysiadów to nie problem. Dzieci miały przy tym świetną zabawę. Z zaangażowaniem i uśmiechem wykonały zadanie w szczytnym celu.

Dziękujemy Rodzicom, którzy przyłączli się do akcji, przy ich wsparciu udało nam się zębrać kwotę  257,00 zł, którą wpłąciliśmy na konto Fundacji.

DSCN1781 DSCN1775 DSCN1766 DSCN1762 DSCN1747

  

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka- nabór do filii

przez Promyczek
Odsłony: 51

                                                                                                 

                                                               Dotyczy naboru do filii żłobka

         Osoby zakwalifikowane do przyjęcia do filii proszone są o potwierdzenie woli przyjęcia do 10 lipca b.r. Prosimy również o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na  indywidualne spotkania, które odbędą się w sierpniu.

Komunikat dotyczący dzieci nowoprzyjętych do Żłobka Miejskiego nr 1

przez Promyczek
Odsłony: 91

Uwaga Rodzice!!!


Informacja ta dotyczy wyłącznie dzieci przyjętych w tegorocznym naborze.

Ze względu na zaistniałą sytuację i ograniczony kontakt z Państwem zebranie ogólne Rodziców nie odbędzie się. Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z placówką i umówienie się na spotkanie indywidualne. Rozmowy z Rodzicami odbywać się będą od dnia 17.08.20 - 31.08.20r.

                                                                          Dyrektor Żłobka 

Nabór do filii żłobka

przez Promyczek
Odsłony: 82

Dotyczy naboru do filii żłobka przy ul. Wojska Polskiego

Szanowni Rodzice,

Rekrutacja do filii żłobka rozpocznie się  od 15 czerwca i potrwa do  26 czerwca b.r. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rekrutacji zostaną Państwu podane niebawem.

Informacja dla rodziców dzieci nowoprzyjętych

przez Promyczek
Odsłony: 72

Informacja ta dotyczy wyłącznie dzieci przyjętych w tegorocznym naborze.

  Ze względu na zaistniałą sytuację i ograniczony kontakt z Państwem, uprzejmie prosimy o pobranie z niżej zamieszczonego linka umowy o świadczenie udzielane przez żłobek.

 Prosimy dokładnie zapoznać się z dokumentem, zaparafować każdą ze stron i na końcu złożyć podpisy (oboje rodziców). Każdy dokument będzie miał nadany numer, będzie podpisany przez dyrektora i sporządzony w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron. Umowę należy dostarczyć do żłobka do 05.06.2020 b. r.

Podpisany dokument prosimy wrzucić do naszej skrzynki pocztowej, która znajduje się przy wejściu głównym do budynku.

 Pozostałe informacje dotyczące adaptacji dzieci będą przekazane Państwu w terminie późniejszym. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Podziękowanie

przez Promyczek
Odsłony: 73

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1 gorąco dziękuje

Pani Katarzynie Helenie Prokopyszyn i Grupie Maseczki Zielona Góra

za podarowanie naszemu żłobkowi maseczek, przyłbic i fartuchów ochronnych.

20200507_095941

NOWE OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

przez Promyczek
Odsłony: 89

UWAGA RODZICE !

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

 

Ważne! Kategoryczny zakaz przyprowadzania do Żłobka dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu  i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 

 1. Dziecko powinno być przyprowadzone do Żłobka w godzinach od 7:00 do 8:00. Po tym czasie dzieci nie będą przyjmowane, ponieważ przeprowadzana  będzie obowiązkowa, całkowita dezynfekcja: wózkowni, szatni dziecięcych.
 2. W szatniach dziecięcych może przebywać jeden rodzic z dzieckiem. Zgodnie z zaleceniem  w miarę możliwości nie angażuj do przyprowadzania i odbierania dzieci osób powyżej 60 roku życia.
 3. Dziecko przyprowadzane do żłobka powinno być zdrowe, nie przyjmujemy dzieci zakatarzonych, kaszlących, z temperaturą od 37 st. ze zmianami skórnymi oraz z biegunką.
 4. Przed przyjęciem każdorazowo mierzona będzie dziecku temperatura. Powyżej 37 st. dziecko nie będzie przyjęte do placówki.
 5. Przed wejściem do szatni znajduje się stanowisko z płynem do odkażania rąk. Każdy rodzic obowiązkowo dezynfekuje nim ręce.
 6. Osoby wchodzące na teren żłobka muszą być zabezpieczone w maski ochraniające nos i usta.
 7. Nie przynosimy do żłobka zabawek i niepotrzebnych przedmiotów (kocyki, przytulanki).
 8. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, GIS musimy ograniczyć ilość dzieci przyjmowanych do żłobka.
 9. Grupa wiekowa nie może przekroczyć 12 dzieci.
 10. Warunkiem objęcia dziecka opieką w żłobku jest wystawione przez zakład pracy zaświadczenie, że oboje rodziców pracuje na stanowiskach, a nie zdalnie.
 11. Dzieci rodziców/opiekunów na postojowych, pracujących zdalnie nie będą przyjmowane do żłobka, gdyż mamy obowiązek ograniczyć ilość dzieci objętych opieką.
 12. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka będą miały dzieci rodziców: służb mundurowych, służby zdrowia, pracowników handlu i pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 13. Żłobek jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o zgromadzeniach i reżimu sanitarnego.
 14. Prosimy każdego przyprowadzającego do żłobka rodzica do pobranie i wypełnienie oświadczenia zamieszczonego poniżej.

Wznowienie działalności placówki.

przez Promyczek
Odsłony: 74

PILNE !!!

Uwaga Rodzice, od środy 6 maja 2020r. placówka wznawia działalność. Skrócone będą godziny pracy żłobka od 6:30 do 16:00.

Prosimy Państwa o zadeklarowanie drogą e-mailową: zlobek1@zielona-gora.pl lub SMS tel. 513 711 618 chęci posłania dziecka do żłobka.

Informację należy przesłać do 4 maja br. do godz. 12:00.

Dzieci osób, które nie zgłoszą deklaracji do wyznaczonego terminu nie będą przyjęte do żłobka!

Z uwagi na wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące unikania organizowania większych skupisk jak również branie pod uwagę czynników ryzyka związanych z pandemią mamy do Państwa apel!

Jeżeli istnieje możliwość to prosimy o pozostawienie dzieci w domach.