Informacja dla rodziców dzieci nowoprzyjętych

przez Promyczek
Odsłony: 15

Informacja ta dotyczy wyłącznie dzieci przyjętych w tegorocznym naborze.

  Ze względu na zaistniałą sytuację i ograniczony kontakt z Państwem, uprzejmie prosimy o pobranie z niżej zamieszczonego linka umowy o świadczenie udzielane przez żłobek.

 Prosimy dokładnie zapoznać się z dokumentem, zaparafować każdą ze stron i na końcu złożyć podpisy (oboje rodziców). Każdy dokument będzie miał nadany numer, będzie podpisany przez dyrektora i sporządzony w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron. Umowę należy dostarczyć do żłobka do 05.06.2020 b. r.

Podpisany dokument prosimy wrzucić do naszej skrzynki pocztowej, która znajduje się przy wejściu głównym do budynku.

 Pozostałe informacje dotyczące adaptacji dzieci będą przekazane Państwu w terminie późniejszym. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Podziękowanie

przez Promyczek
Odsłony: 19

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1 gorąco dziękuje

Pani Katarzynie Helenie Prokopyszyn i Grupie Maseczki Zielona Góra

za podarowanie naszemu żłobkowi maseczek, przyłbic i fartuchów ochronnych.

20200507_095941

NOWE OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

przez Promyczek
Odsłony: 42

UWAGA RODZICE !

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

 

Ważne! Kategoryczny zakaz przyprowadzania do Żłobka dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu  i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 

 1. Dziecko powinno być przyprowadzone do Żłobka w godzinach od 7:00 do 8:00. Po tym czasie dzieci nie będą przyjmowane, ponieważ przeprowadzana  będzie obowiązkowa, całkowita dezynfekcja: wózkowni, szatni dziecięcych.
 2. W szatniach dziecięcych może przebywać jeden rodzic z dzieckiem. Zgodnie z zaleceniem  w miarę możliwości nie angażuj do przyprowadzania i odbierania dzieci osób powyżej 60 roku życia.
 3. Dziecko przyprowadzane do żłobka powinno być zdrowe, nie przyjmujemy dzieci zakatarzonych, kaszlących, z temperaturą od 37 st. ze zmianami skórnymi oraz z biegunką.
 4. Przed przyjęciem każdorazowo mierzona będzie dziecku temperatura. Powyżej 37 st. dziecko nie będzie przyjęte do placówki.
 5. Przed wejściem do szatni znajduje się stanowisko z płynem do odkażania rąk. Każdy rodzic obowiązkowo dezynfekuje nim ręce.
 6. Osoby wchodzące na teren żłobka muszą być zabezpieczone w maski ochraniające nos i usta.
 7. Nie przynosimy do żłobka zabawek i niepotrzebnych przedmiotów (kocyki, przytulanki).
 8. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, GIS musimy ograniczyć ilość dzieci przyjmowanych do żłobka.
 9. Grupa wiekowa nie może przekroczyć 12 dzieci.
 10. Warunkiem objęcia dziecka opieką w żłobku jest wystawione przez zakład pracy zaświadczenie, że oboje rodziców pracuje na stanowiskach, a nie zdalnie.
 11. Dzieci rodziców/opiekunów na postojowych, pracujących zdalnie nie będą przyjmowane do żłobka, gdyż mamy obowiązek ograniczyć ilość dzieci objętych opieką.
 12. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka będą miały dzieci rodziców: służb mundurowych, służby zdrowia, pracowników handlu i pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 13. Żłobek jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o zgromadzeniach i reżimu sanitarnego.
 14. Prosimy każdego przyprowadzającego do żłobka rodzica do pobranie i wypełnienie oświadczenia zamieszczonego poniżej.

Wznowienie działalności placówki.

przez Promyczek
Odsłony: 25

PILNE !!!

Uwaga Rodzice, od środy 6 maja 2020r. placówka wznawia działalność. Skrócone będą godziny pracy żłobka od 6:30 do 16:00.

Prosimy Państwa o zadeklarowanie drogą e-mailową: zlobek1@zielona-gora.pl lub SMS tel. 513 711 618 chęci posłania dziecka do żłobka.

Informację należy przesłać do 4 maja br. do godz. 12:00.

Dzieci osób, które nie zgłoszą deklaracji do wyznaczonego terminu nie będą przyjęte do żłobka!

Z uwagi na wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące unikania organizowania większych skupisk jak również branie pod uwagę czynników ryzyka związanych z pandemią mamy do Państwa apel!

Jeżeli istnieje możliwość to prosimy o pozostawienie dzieci w domach.

wyniki naboru

przez Promyczek
Odsłony: 68

UWAGA RODZICE!

Wyniki naboru można sprawdzić wchodząc na swoje konto poprzez login i hasło, które zostało wygenerowane dla Państwa w czasie drukowania wniosku.

Wiadomość dotycząca wyników naboru narok 2020/2021.

przez Promyczek
Odsłony: 169

UWAGA RODZICE!

DOTYCZY WYŁĄCZNIE DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA

Od 15 IV do 30 IV 2020r. należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do

żłobka poprzez wysłanie SMS na numer telefonu: 513 711 618 lub e-mail: zlobek1@zielona-gora.pl

wpisując treść: potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do żłobka, nazwisko i imię dziecka, data

urodzenia, pesel, nazwisko imię rodzica.

Podpisywanie umów odbędzie się w terminie późniejszym , o którym poinformujemy .

Brak potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia dziecka do żłobka do 30 kwietnia 2020r. łączy się ze skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Dzieci nie zakwalifikowane, będą umieszczone na listach rezerwowych do poszczególnych grup.

Czytaj więcej

Zajęcia dydaktyczne w domu.

przez Promyczek
Odsłony: 35

MY SIĘ W DOMU NIE NUDZIMY

CZYLI KREATYWNI RODZICE - KREATYWNE DZIECI.

 

Współczesne i nowoczesne żłobki oferują maluchom szerokie spektrum różnych zajęć

i starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców.

W tym trudnym, skomplikowanym czasie chcemy podpowiedzieć Państwu co robić aby maluch się nie nudził.

Przedstawiamy przykładowe plany zajęć dydaktycznych na każdej grupie wiekowej, które można zrealizować w domu.

 

Zajęcia tematyczne, ruchowe, manualne, dydaktyczne, muzyczne, plastyczne służą do lepszego rozwoju zmysłów

oraz poznawania świata.

Poprzez zabawy plastyczne za pośrednictwem twórczej ekspresji oraz percepcji otaczającego świata dziecko zdobywa niezbędne dla swojego rozwoju doświadczenia zarówno twórcze jak i poznawcze.

Dzieci pobudzają swoją wyobraźnię ćwicząc sprawność manualną oraz motorykę rączki.

Najważniejszy jest sam proces tworzenia, a nie efekt końcowy.

Rodzice I Dzieci Rysują Wpólnie W Pokoju Obraz Stock - Obraz ...

Zdjęcia z pobutu w domu.

przez Promyczek
Odsłony: 53

Drodzy rodzice.

W naszych głowach zakiełkował taki pomysł.

Zawsze to my, opiekunki, na kolorowych zdjęciach utrwalałyśmy nasz wspólnie spędzony czas z dziećmi.

Wiemy, że nie zawsze jest to możliwe, ale może ktoś znajdzie chwilkę i upamiętni na zdjęciu Wasze szalone zabawy…

Po powrocie moglibyśmy stworzyć wspólną galerię…

pt.: „ZOSTAŃ W DOMU – wspomnienia”

Niech ten czas będzie niezapomnianą przygodą, którą nie raz będziecie wspominać. Uruchomcie swoją wyobraźnie, to tam drzemie przygoda.

Do szybkiego zobaczenia smile

 

 

 

PILNE!!!!

przez Promyczek
Odsłony: 68

UWAGA RODZICE !!!

Informujemy,że w dniach od 12-13.03.2020 ( najbliższy czwartek i piątek) żłobek będzie pełnił dyżur dla osób, które nie mają możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem. Apelujemy do rodziców, którzy mogą zorganizować opiekę dla swoich dzieci o pozostawienie ich w domu.

Informujemy również ,że zgodnie z decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego od poniedziałku tj. 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. Żłobek Miejski Nr 1 zostanie zamknięty.

 

Nabór 2020/2021.

przez Promyczek
Odsłony: 40

 REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW PUBLICZNYCH

      na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Rodzice ! Rekrutacja do żłobków publicznych prowadzona jest przy wsparciu systemu elektronicznego. W specjalnym serwisie internetowym Nabór 2020 na stronie:                                                                                                                                                                                                       www.nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek ,  na tej stronie dostępny jest informator o żłobkach publicznych, informacje o naborze, dokumenty oraz wzory formularzy.                                                                                                                                                                                                                                              Przekierowanie do systemu dotyczącego naboru bieżącego znajduje się na w/w stronie www. oraz w zakładce "NABÓR" na głównej stronie żłobka.

I. Informacje ogólne

1. Do żłobków publicznych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2020-2019-2018 (od 20 tygodnia życia licząc na dzień 1 września 2020 r. do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata).

3. Rekrutacja prowadzona jest w ramach  wolnych miejsc.

4. Odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów.

5. Liczba punktów jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.

6. Rodzice składając wniosek mogą wskazać maksymalnie 3 żłobki, wpisując swoje preferencje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

II. Postępowanie rekrutacyjne

 Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka można wypełniamy

 elektronicznie na stronie internetowej: http://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek

System wygeneruje dla Państwa nazwę użytkownika oraz hasło dostępu

 

Ważne!

Wypełniony i podpisany wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka należy złożyć do żłobka wskazanego w pierwszej preferencji. Elektroniczny system NABORU nie posiada możliwości przekazywania wniosków za pomocą  Internetu! Wnioski wypełnione tylko w systemie Nabór 2020, a nie złożone w żłobku pierwszej preferencji nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

2. Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w żłobku wskazanym w pierwszej preferencji w terminie od 02 marca do 31 marca 2020 r.

Ważne!

 Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie.

 Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

III. Kryteria rekrutacji i dokumenty potwierdzające ich spełnianie

1. Kryteria zasadnicze:

Lp. Kryterium: Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Spełnianie kryterium: TAK/NIE/ODMAWIAM

1. Dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy/ uczących się/studiujących w trybie dziennym.:

- Zaświadczenie z kadr potwierdzające zatrudnienie rodzica/opiekunaprawnego, zaświadczenie ze szkoły/ uczelni potwierdzające fakt pobierania nauki w trybie dziennym:

a) Jeden z rodziców

b) Oboje rodziców

2. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie.:

- Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

3. Niepełnosprawność dziecka. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

4. Objęcie dziecka pieczą zastępczą:

Dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)

5. Wielodzietność rodziny dziecka Oświadczenie rodzica

6. Dziecko mające rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono wniosek zgłoszenia (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w żłobku w 2020 r.)

- Oświadczenie rodzica

Preferencja 1

Preferencja 2

Preferencja 3

7. Dziecko rodziców /opiekunów będących w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, będącej pod opieką MOPS

a) Decyzja MOPS potwierdzająca trudną sytuację socjalno-bytową rodziny

2. Kryteria różnicujące

1. Dziecko rodzica/opiekuna prawnego, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy,

- Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)

2. Lokalizacja Żłobka najbliżej miejsca zamieszkania dziecka lub najbliżej miejsca pracy/pobierania nauki w trybie dziennym przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka

-  Oświadczenie rodzica:

Preferencja 1

Preferencja 2

Preferencja 3

3, Zgłoszenie jednocześnie do tego samego żłobka dwojga lub więcej dzieci

- Oświadczenie rodzica

3. Preferencja 1

    Preferencja 2

     Preferencja 3

Ważne pojęcia !

Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

Wielodzietność rodziny dziecka – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

Uwaga !

Dokumenty załączane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Oświadczenia załączane do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli:„Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

IV. Uwagi końcowe:

1. Dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte. Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do żłobka.

Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli przyjęcia do danego żłobka w terminie od 14 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. – podpisywanie umów.


 

Deklaracja Kontynuacji pobytu dziecka w żłobku.

przez Promyczek
Odsłony: 82

Rodzice dzieci kontynuujących pobyt w żłobku (dotyczy dzieci z grupy O, I, II - rocznik 2018) proszeni są o wypełnienie Deklaracji Kontynuacji Pobytu , którą znajdziecie Państwo w zakładce REKRUTACJA od 10 lutego br.

Prosimy o wypełnienie dokumentu one-line, podpisanie i dostarczenie wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu do placówki w nieprzekraczającym terminie do 28 lutego 2020r.

Bal karnawałwy

przez Promyczek
Odsłony: 83

30 stycznia 2020 r. odbędzie się bal karnawałowy.

Od godz. 9:00 fotograf będzie robił zdjęcia naszym Milusińskim.

Mile widziane w tym dniu stroje karnawałowe.

Koniecznie na imprezę prosimy zabrać świetny humor i promienny uśmiech.

bal5

Zaproszenie na dzień Babci i Dziadka

przez Promyczek
Odsłony: 85

Z okazji Dnia Babci  i Dnia Dziadka

zapraszamy wszystkie Babcie i wszystkich Dziadków na wyjatkową uroczystość

przygotowaną przez Wasze wnuczęta, która odbędzie się:

21 stycznia godz. 13:15 - grupa III " Niedźwiadki"

22 stycznia godz. 13:15 - grupa IV " Wiewiórki"

24 stycznia godz. 13:15 - grupa II " Zajączki"

babcia i dziadek 1

                                                  

Życzenia świąteczne

przez Promyczek
Odsłony: 83

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

składamy Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności

  oraz niepowtarzalnej atmosfery  wypełnionej radością i miłością .

Dyrektor żłobka wraz z personelem

pobrane