Zakup wyposażenia do filii żłobka

 

Szanowni Państwo,

W związku z przeprowadzanymi zamówieniami na zakup i dostawę wyposażenia do filii Żłobka Miejskiego nr 1 w Zielonej Górze przy Al. Wojska Polskiego 116,   w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim Nr 1 w Zielonej Górze”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Działania 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, zachęcam do składania ofert cenowych.

 

Poniżej znajdują się linki do poszczególnych postępowań ogłoszonych na Bazie Konkurencyjności.

Postępowanie nr 1:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33991

Postępowanie nr 2:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33994

Postępowanie nr 3:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33996

Postępowanie nr 4:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33997

Postępowanie nr 5:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33998

Postępowanie nr 6:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/34000