Ubezpieczenia NNW dzieci

WARUNKI UBEZPIECZENIA

Zielona Góra dnia 29.08.2019r.

PROPOZYCJA  WARUNKÓW  UBEZPIECZENIA NNW DZIECI

ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1 W ZIELONEJ GÓRZE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Ubezpieczyciel:

COMPENSA VIENNA INCERANCE

www.compensa.pl

Suma ubezpieczenia: do 100.000 zł

Okres ubezpieczenia: 01.09.2019 – 31.08.2020

Podstawa prawna: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA - dokument w wersji elektronicznej do pobrania poniżej. OWU dostępne są także w wersji papierowej w sekretariacie placówki Żłobka Miejskiego nr 1 w Zielonej Górze oraz na stronach internetowych ubezpieczyciela: www.compensa.pl.

Co wyróżnia ofertę - Ubezpieczenie Szkolene IV 184:

 1. Najszerszy zakres podstawowy na rynku
 2. Najszersza tabela uszczerbkowa
 3. Wysoka suma ubezpieczenia na śmierć dziecka, nawet do 100tyś zł.
 4. Jesteśmy pierwsi, którzy w zakresie podstawowym zwracamy koszty za poszukiwanie dziecka do 5000 zł.
 5. W zakresie podstawowym odpowiadamy za uprawianie sportów - w tym: karate, judo, capoeira, jujitsu, takewondo, zapasy, kendo, kung-fu, tai chi, aikido, kursów samoobrony, signum polonicum, rekonstrukcji walk bitew historycznych. Uwaga: nie pobieramy dodatkowej składki!
 6. Dajemy dodatkową sumę ubezpieczenia na wypadek śmierci w środku lokomocji lub w skutek ataków terroru (na całym świecie)
 7. Dajemy dodatkową sumę ubezpieczenia na trwały uszczerbek w skutek ataków terroru (na całym świecie)
 8. Płacimy za nieszczęśliwy wypadek, który nie skutkował trwałym uszczerbkiem,
 9. W zakresie podstawowym zwracamy koszty psychologa po wystąpieniu nieszczęśliwego wypadku,
 10. Płacimy za boreliozę, która została zdiagnozowana w okresie ubezpieczenia,
 11. Mamy wysokie limity na koszty leczenia i rehabilitacji,
 12. Zwracamy poniesione koszty na leczenie i rehabilitację po nieszczęśliwym wypadku nie skutkującym trwałym uszczerbkiem na zdrowiu,
 13. Mamy dużą sumę ubezpieczenia za śmierć opiekuna prawnego w wyniku NW (10tyś. zł),
 14. Za poważne zachorowania zapłacimy również w przypadku zdiagnozowania wrodzonej wady serca - do 5tyś zł.
 15. Zapłacimy m.in. za zniszczone okulary w wyniku NW,
 16. Klauzula nr 10 - dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby - dotyczy również dzieci ze żłobków i przedszkoli,
 17. Możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia do potrzeb najbardziej wymagającego klienta,
 18. W ramach klauzuli "Bezpieczne Dziecko w Sieci" - nasi informatycy pomogą jeśli ktoś włamie się na konto społecznościowe, zablokują telefon, pomogą otworzyć niebezpieczny załącznik itp.

Zgłaszanie szkód:

Przygotuj dane Twojej polisy ubezpieczeniowej, dane uczestników zdarzenia oraz dokumentację medyczną dotyczącą zdarzenia, a w przypadku NNW szkolnego zaświadczenie z pieczęcią szkoły, po czym zgłoś szkodę za pomocą:

 • Internetowego Formularza Zgłoszenia Szkody – komfortowego narzędzia online, za pomocą którego zgłosisz szkodę o dowolnej porze
 • Infolinii Compensa Kontakt – 801 120 000 lub 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 6:00 – 22:00)
 • drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony formularz (dostępny na stronie www.compensa.pl) należy przesłać na adres pocztowy Centrali Compensy lub e-mail: dokumenty@compensa.pl

Następnie otrzymasz SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i danymi Twojego likwidatora szkody. Pamiętaj! Im szybciej otrzymamy zgłoszenie dotyczące Twojej szkody, tym szybciej będziemy w stanie Ci pomóc.