Realizacja programu Maluch+

Adaptacja budynku przy ul. Aleja Wojska Polskiego 116 w Zielonej Górze na potrzeby żłobka miejskiego

Nazwa projektu: „Utworzenie miejsc opieki w Żłobku Miejskim nr 1 – Filia w Zielonej Górze, ul. Aleja Wojska Polskiego 116”

Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w kwocie 1 800 000,00 zł w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2021.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 23 marca 2021 r.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się dodatkowe źródła finansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Zwiększenie aktywności zawodowej osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez zwiększenie liczby miejsc w Żłobku Miejskim nr 1 w Zielonej Górze” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz z budżetu Miasta Zielona Góra.

Całkowita planowana wartość projektu: 2 250 000,00 zł

Termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu – 31 sierpnia 2021 r.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, a także podwyższenie standardów opieki. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet.

W ramach inwestycji zostaną przebudowane i wyposażone pomieszczenia Filii Żłobka Miejskiego nr 1 w Zielonej Górze oraz dostosowany teren wokół budynku w celu poprawy komfortu użytkowania. Efektem realizacji inwestycji będzie wykonanie robót budowlanych i zakup wyposażenia, niezbędnego do właściwego korzystania z obiektu. W ramach przeprowadzonych robót budynek zostanie dostosowany dla 96 dzieci (aktualnie użytkuje go 36 dzieci). Przeprowadzone prace dostosują budynek do standardów przewidzianych w przepisach dla żłobków oraz wpłyną na jakość techniczną budynku i  poprawią estetykę zewnętrzną. 

Realizacja inwestycji umożliwi utworzenie 60 dodatkowych miejsc w filii Żłobka Miejskiego Nr 1 w Zielonej Górze zapewniając wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3. Dzięki realizacji projektu rodzice będą mogli godzić życie zawodowe z prywatnym ułatwiając im powrót na rynek pracy zarówno osobom pracującym (w tym chcącym powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim), jak również osobom biernym zawodowo i bezrobotnym.

Zakres robót budowlanych objętych inwestycją:

 1. Wymiana nawierzchni trawiastej - usunięcie wierzchniej warstwy gleby, oczyszczenie terenu, wyrównaniu terenu, nawiezienie humusu oraz wysianie trawy.
 2. Zakup i montaż elementów placu zabaw - zakup i montaż 7 szt. nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw, 2 szt. ławek oraz 2 szt. koszy na śmieci.
 3. Wymiana nawierzchni chodników wokół budynku - rozebranie istniejącej nawierzchni chodników wraz z obrzeżami oraz wywiezieniem i utylizacją gruzu. Wykonanie nowej podbudowy oraz nowej nawierzchni i obrzeży.
 4. Taras południowy budynku żłobka - skucie istniejącej nawierzchni z płytek, skucie tynków z murków, wykonanie izolacji, wyrównanie powierzchni, wykonanie nowych okładzin murków, wykonanie nowych okładzin tarasu, wykonanie nowej balustrady oraz furtek wejściowych.
 5. Murki oporowe oraz schody terenowe - skucie tynków, uzupełnienie i wyrównanie powierzchni, wykonanie izolacji, wykonanie nowych tynków.
 6. Izolacja pionowa ścian fundamentowych - wykop wokół budynku, roboty ziemne, odbicie tynków, oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie spoin, impregnacja, odgrzybienie, obrzutka, tynki renowacyjne, izolacja pionowa.
 7. Renowacja ścian budynku - odbicie tynków, przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków, wykonanie tynków, gruntowanie podłoża, dwukrotne malowanie powierzchni.
 8. Renowacja cokołów - odbicie tynków, oczyszczenie i uzupełnienie spoin, izolacja pionowa, obrzutka, tynki renowacyjne.
 9. Balkon – skucie i oczyszczenie powierzchni z klejów i zapraw. Po oczyszczeniu należy wyprofilować podłoże. Następnie należy zastosować hydroizolację a na to podkład przyczepny. Kolejny etap jest to ułożenie nowych płytek gresowych na elastycznej zaprawie wraz z obróbką blacharską.
 10. Dostosowanie pomieszczeń w piwnicy do przygotowalni - wyburzenie ścianek istniejącym pomieszczeniu sanitarnym, wykonanie nowego otworu drzwiowego, zamurowanie starego otworu drzwiowego, skucie płytek ze ścian oraz podłóg, odbicie tynków, wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, uzupełnienie tynków, izolacja, wykonanie okładzin ścian i podłóg.
 11. Wydzielenie i dostosowanie pomieszczeń magazynowych – mag. art. suche, mag. ziemniaków i warzyw - w ramach robót zakłada się wykonanie ścianek działowych w celu wydzielenia pomieszczeń z części korytarza piwnicy, odbicie tynków, uzupełnienie tynków, przygotowanie powierzchni, malowanie ścian i sufitów.
 12. Pomieszczenia piwnicy - w pomieszczeniach piwnicy (korytarze, pom. z urządzeniami chłodzącymi, pom. porządkowe, magazyn 3 szt., pralnio-suszarnia, przedsionek) należy: odbić tynki, uzupełnić tynki, przygotować powierzchnię oraz pomalować ściany i sufity.
 13. Stworzenia w piwnicy pom. szatni wraz z łazienką - wyburzenie ścianki, odbicie tynków, wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych, uzupełnienie tynków, izolacja, wykonanie okładzin ścian i podłóg, wymiana armatury, zakup i dostarczenie szafek dla personelu.
 14. Wyposażenie pomieszczeń piwnicy - zakup, dostarczenie i montaż: regałów metalowych 5 szt., chłodziarko-zamrażarek 2 szt., pralko-suszarek 2 szt., zlewu jednokomorowego z półką i szafką ze stali nierdzewnej, umywalki ze stali nierdzewnej, zlewu jednokomorowego ze stali nierdzewnej , stołu z szafą i szufladami ze stali nierdzewnej, obieracza do ziemniaków i warzyw.
 15. Dostawanie pomieszczeń parteru do kuchni oraz zmywalni - rozbiórka ścian, skucie powierzchni ścian i podłóg z płytek, wyrównanie powierzchni, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie izolacji, odbicie tynków, uzupełnienie tynków, malowanie powierzchni ścian powyżej 2,0 m oraz sufitów.
 16. Wyposażenie kuchni i zmywalni - zakup, dostarczenie i montaż: umywalki ze stali nierdzewnej, taboretu elektrycznego 2 szt., blatu neutralnego 2 szt. ze stali nierdzewnej, szafki wiszącej ze stali nierdzewnej, patelni elektrycznej, stołu przyściennego ze stali nierdzewnej, szafki ociekowej ze stali nierdzewnej, blatu ze stali nierdzewnej, kuchenki elektrycznej, okapu ze stali nierdzewnej.
 17. Przebudowa pomieszczeń I piętra w celu stworzenia przyjmowalni - rozbiórka ścianek działowych, odbicie tynków, skucie płytek, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie izolacji, ułożenie nowych płytek, wykonanie tynków, gruntowanie, malowanie.
 18. Sale pobytu dzieci na I piętrze - wyburzenie części ścian, wykonanie otworu, usunięcie posadzek z sal, wyrównanie powierzchni podłogi, zamurowanie otworów, odbicie tynków, uzupełnienie tynków, gruntowanie, malowanie, wykonanie nowych posadzek z wykładziny PCV
 19. Pomieszczenia na II piętrze - zerwanie posadzki z tworzywa sztucznego, frezowanie powierzchni, wylewka samopoziomująca, wykonanie posadzki z wykładziny PCV, odbicie tynków ze ścian i sufitów, gruntowanie, uzupełnienie tynków, przygotowanie powierzchni pod malowanie, malowanie ścian i sufitów.
 20. Wymiana stolarki drzwiowej wewnątrz budynku.
 21. Wymiana stolarki okiennej.
 22. Prace związane z instalacją elektryczną w budynku - uzupełnienie systemu SAP o powiadomienia dźwiękowe. Dostosowanie instalacji do nowych funkcji pomieszczeń (nowe gniazda oraz włączniki). Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe we wszystkich pomieszczeniach na I, II piętrze oraz w piwnicy.
 23. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Przebudowa budynku żłobka miejskiego przy ul. Aleja Wojska Polskiego 116 w Zielonej Górze na potrzeby dostosowania pomieszczeń do celu stworzenia nowych miejsc pobytu dzieci".                                                                                                                                                           
 24. Przebudowa schodów wejściowych do wózkowi oraz remont wózkowni - rozbiórka starych schodów wraz z murem oporowym, wykonanie nowego zejścia z płyt betonowych wraz ze zjazdami z krawężników najazdowych.
 25. Przebudowa wejścia głównego - wykonanie przebudowy wejścia głównego w celu dostosowania dla podjazdu wózków.
 26. Remont instalacji sanitarnej - wymiana grzejników żeliwnych na stalowe płytowe. Remont instalacji wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji. Wykonanie wentylacji mechanicznej. Przebudowa instalacji hydrantowej.
 27. Wykonanie nawierzchni na placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw.
 28. Winda towarowa