ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH

przez Promyczek
Odsłony: 33

Informujemy, że w środę 19 czerwca o godz. 16:00

w siedzibie Filii Żłobka Miejskiego Nr 1 przy al. Wojska Polskiego 116

odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych. 

W trakcie spotkania przedstawimy Państwu zasady funkcjonowania żłobka,

rozdamy komplet dokumentów do wypełnienia

oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące Was pytania:)

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie bez dzieci.

Serdecznie zapraszamy!

NABÓR 2024

przez Promyczek
Odsłony: 58

Informacja dotyczy rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do żłobka

Informujemy, że elektroniczny nabór do naszej placówki rozpocznie się w MARCU.

Właściwe wnioski o przyjęcie do żłobka będą aktywne dopiero od 1 marca.

Prosimy wcześniej nie generować z systemu żadnych dokumentów!

W chwili obecnej trwa nabór wewnętrzny - dotyczy dzieci już uczęszczających,
które chcą kontynuować uczęszczanie w kolejnym roku szkolnym.

Pod koniec lutego przekażemy Państwu szczegóły związane z naborem.

ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH

przez Promyczek
Odsłony: 128

Przypominamy, że 29 czerwca o godz. 16:00

w siedzibie Filii Żłobka Miejskiego Nr 1 przy al. Wojska Polskiego 116

odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych. 

W trakcie spotkania przedstawimy Państwu zasady funkcjonowania żłobka,

rozdamy komplet dokumentów do wypełnienia oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące Was pytania:)

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie bez dzieci.

Serdecznie zapraszamy!

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

przez Promyczek
Odsłony: 159

Dziecko „zakwalifikowane” nie oznacza „przyjęte”.

Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do żłobka.

Rodzice dzieci "zakwalifikowanych" są zobowiązani do POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA

w nieprzekraczalnym terminie do 28 KWIETNIA 2023.

Potwierdzenia można dokonać elektronicznie w systemie Nabór, telefonicznie lub osobiście w żłobku.

Brak potwierdzenia ze strony Rodziców jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku.

KONTAKT

przez Promyczek
Odsłony: 192

Pytania w sprawie naboru do Filii Żłobka Miejskiego Nr 1 prosimy kierować

pod numer 516 666 903 lub mail: filia@promyczek.zgora.pl

ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH

przez Promyczek
Odsłony: 190

Informujemy, że 29 czerwca o godz. 16:00

w siedzibie Filii Żłobka Miejskiego Nr 1 przy al. Wojska Polskiego 116

odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci nowo przyjętych. 

W trakcie spotkania przedstawimy Państwu zasady funkcjonowania żłobka,

rozdamy komplet dokumentów do wypełnienia oraz odpowiemy na wszystkie nurtujące Was pytania:)

Ze względów organizacyjnych prosimy o przybycie bez dzieci.

Serdecznie zapraszamy!

NABÓR 2023

przez Promyczek
Odsłony: 194

Informujemy, że w tegorocznym naborze nie będziemy mieć wolnych miejsc
dla dzieci w następujących przedziałach wiekowych:

- dzieci urodzone od września do grudnia 2021 rok

- dzieci urodzone od stycznia do lutego 2022 rok

Rodzice dzieci w tych przedziałach wiekowych potwierdzili kontynuację pobytu w żłobku.

NABÓR 2023

przez Promyczek
Odsłony: 237

Informacja dotyczy rodziców zainteresowanych zapisaniem dziecka do żłobka

Rekrutacja do żłobków publicznych na rok szkolny 2023/2024 prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego.
W specjalnym serwisie internetowym Nabór 2023 na stronie nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek
dostępny jest informator o żłobkach miejskich.

Informujemy, że elektroniczny nabór do naszej placówki rozpocznie się w marcu.

Dopiero wtedy aktywne będą formularze wniosków o przyjęcie do żłobka.

Prosimy wcześniej nie generować z systemu żadnych dokumentów!

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023-2024

01.03.2023 - 31.03.2023 - składanie wniosków o przyjęcie do żłobka

03.04.2023 - 07.04.2023 - prace komisji rekrutacyjnych

12.04.2023 godz. 12:00 - wyniki I etapu rekrutacji do żłobków

(lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

do 28.04.2023 - potwierdzenie woli przyjęcia

Uruchomienie platformy 4Parents

przez Promyczek
Odsłony: 260

Od poniedziałku 10.10.2022

uruchamiamy Platformę 4Parents.

Na Państwa skrzynki mailowe zostały wysłane linki aktywacyjne do uruchomienia platformy.

W przypadku braku wiadomości z linkiem prosimy o kontakt z biurem (516 666 903)

w celu weryfikacji adresu mailowego.

 

Osoby, które nie aktywowały swoich kont, prosimy o niezwłoczną ich aktywację.

 

ZGŁOSZENIA NIEOBECNOŚCI

DZIECI W ŻŁOBKU

od 08.10.2022 prosimy dokonywać

jedynie poprzez Platformę 4Parents.

ZEBRANIA ORGANIZACYJNE

przez Promyczek
Odsłony: 305

Serdecznie zapraszamy Rodziców z grupy 0, I i IV

na zebrania organizacyjne, które odbędą się w środę 14 września

o godz. 16:00 w salach poszczególnych grup.

PLATFORMA 4PARENTS

przez Promyczek
Odsłony: 311

Drodzy Rodzice!

Jesteśmy w trakcie uruchamiania dziennika elektronicznego na platformie 4PARENTS.

W najbliższym czasie możecie otrzymać maila z linkiem do pobrania bezpłatnej aplikacji

umożliwiającej korzystanie z platformy. Mamy nadzieję że usprawni to wzajemną komunikację.

Niebawem podamy Wam więcej informacji na ten temat.

Trzymajcie kciuki!

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy , Świadczenie wychowawcze 500+ - informacje dla rodzców

przez Promyczek
Odsłony: 430

Szanowni Państwo, przekazujemy materiały informacyjne związane z kampanią

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz 500+.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz Rodzina 500+

Od nowego roku na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, będzie przysługiwało nowe, dodatkowe wsparcie – Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO). Świadczenie będzie realizował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzinny kapitał opiekuńczy wyniesie 12 tys. zł i będzie wypłacany w miesięcznych częściach – po 500 zł
przez 2 lata lub 1000 zł przez rok – wybór należy do rodziców. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny,
a środki nie będą opodatkowane.

Przyjmowaniem wniosków i ich rozpatrywaniem oraz wypłatą świadczenia będzie zajmował się ZUS.

Wnioski wraz z załącznikami będzie można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej.

Maksymalny termin na rozpatrzenie wniosku o kapitał wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz
z dokumentami. Z kolei wypłata pieniędzy nastąpi nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo
do wsparcia.

Decyzję o przyznaniu świadczenia bądź odmowie rodzic otrzyma na swoim profilu PUE ZUS. Również wtedy,
gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Nowe przepisy przewidują także dofinansowanie do miejsc opieki dla dzieci. Wyniesie ono maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna. Będzie ono bezpośrednio przekazywane instytucji. Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko na które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. przed 12 miesiącem życia dziecka). To rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., ale dofinansowanie przysługiwać będzie
z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko uczęszczało wówczas do żłobka, klubu dziecięcego lub
do dziennego opiekuna.

Od 1 stycznia 2022 r. to Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował nowe wnioski o świadczenie
500+ i je realizował. Natomiast gminy będą kontynuowały wypłaty już przyznanych świadczeń do końca
maja 2022 r. Nie trzeba w tych sprawach składać nowych wniosków.

Wnioski o przyznanie świadczenia 500+ od 1 stycznia br. będzie można przesyłać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. Ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę przejmie ZUS. Wszystkie pisma, informacje
i decyzje będą przekazywane elektronicznie na PUE ZUS i będą tam dostępne dla zalogowanych klientów. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Pracownicy Oddziału ZUS w Zielonej Górze będą pomagać przy składaniu wniosków o świadczenia rodzicielskie we wszystkich swoich placówkach oraz podczas organizacji punktów mobilnych w wybranych placówkach Poczty Polskiej, KRUS i Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:

 • opiekunem faktycznym dziecka,
 • opiekunem prawnym dziecka,
 • rodzicem zastępczym dziecka,
 • osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka,
 • dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, dyrektorem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
 • dyrektorem domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej - proporcjonalnej wysokości (w danym miesiącu):

 • gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca,
 • gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.


Świadczenie otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku bankowego, który podasz we wniosku.

Wniosek do ZUS możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.:

 • SW-O – jeśli jesteś opiekunem faktycznym dziecka, opiekunem prawnym, sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 • SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Jeśli złożyłeś w gminie wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., nie składaj go ponownie w ZUS na ten okres.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2022 r.,  ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.

Możesz złożyć wiosek SW-O i SW-D tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

W sprawie świadczenia otrzymasz pomoc:

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS,

Świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:

 • matką albo ojcem dziecka,
 • dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możecie otrzymać po połowie.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej - proporcjonalnej wysokości (w danym miesiącu):

 • gdy dziecko urodzi się w trakcie miesiąca, gdy dziecko ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każdemu z Was przysługuje świadczenie wychowawcze po połowie.

Świadczenie otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku bankowego, który podasz we wniosku.

 


Wniosek do ZUS możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

Jeśli złożyłeś w gminie wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., nie składaj go ponownie w ZUS na ten okres.

Wniosek do ZUS na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. powinieneś złożyć tylko na:

 • dziecko nowo narodzone - od 1 stycznia 2022 r.,
 • dziecko urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej nie złożyłeś wniosku w gminie.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Jeśli złożysz prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia 2022 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.

Możesz złożyć wiosek tylko elektronicznie przez:

 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia – jeśli masz numer PESEL,
 • swój bank – jeśli masz numer PESEL.

W sprawie świadczenia otrzymasz pomoc:

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS,

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:

 • przyjąłeś dziecko na wychowanie i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,
 • dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Otrzymasz RKO od pierwszego dnia 12 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o przysposobienie do końca 35 miesiąca, ale maksymalnie do:

 • do miesiąca, w którym dziecko ukończy 7 lat,
 • do miesiąca, w którym dziecko ukończy 10 lat – jeśli ma decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, świadczenie możecie otrzymać po połowie.

Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

Możesz złożyć wniosek:

 • od pierwszego dnia 9 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o przysposobienie, do ostatniego dnia 13 miesiąca liczonego od dnia, w którym wystąpiłeś do sądu z wnioskiem o przysposobienie. Jeśli złożysz wniosek po terminie, otrzymasz kapitał od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożysz wniosek.


Możesz złożyć wiosek do ZUS tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

RKO nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie w wysokości: •  500 zł przez 24 miesiące albo

 • 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Tylko raz możesz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia. 

Kapitał otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku płatniczego, który podasz we wniosku.

W sprawie RKO otrzymasz pomoc:

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS,

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje Ci na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, jeśli:

 • jesteś matką albo ojcem dziecka,
 • dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je.

Jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu sprawujesz opiekę naprzemienną z drugim rodzicem, możecie otrzymać świadczenie po połowie.

RKO możesz otrzymać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 12 miesiąc do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35 miesiąc.

Wniosek możesz złożyć najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

Możesz złożyć wniosek:

 • od pierwszego dnia, w którym dziecko kończy 9 miesiąc, do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesiąc.

Jeśli złożysz wniosek po miesiącu, w którym dziecko ukończy 13 miesiąc, otrzymasz pomniejszony kapitał (o 500 zł za każdy miniony miesiąc od ukończenia przez dziecko 12 miesiąca).

Możesz złożyć wiosek do ZUS tylko elektronicznie przez:


 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,• portal Emp@tia – jeśli masz numer PESEL,
 • swój bank – jeśli masz numer PESEL.

RKO nie zależy od dochodu Twojej rodziny i wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Możesz zdecydować czy  chcesz otrzymywać  świadczenie w wysokości: •  500 zł przez 24 miesiące albo

 • 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Tylko raz możesz zmienić swoją decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia. 

Kapitał otrzymasz w formie bezgotówkowej na numer rachunku płatniczego, który podasz we wniosku.

W sprawie RKO otrzymasz pomoc:

 • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila: cot@zus.pl,
 • we wszystkich placówkach ZUS,

Informacja na temat odpłatności

przez Promyczek
Odsłony: 462

Drodzy Rodzice!

Na podane przez Was dane - numer telefonu/adres mailowy przesłane zostały informacje dotyczące płatności za miesiąc wrzesień.

W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt pod numerem: 516 666 903.

Opłatę za pobyt i wyżywienie dziecka wnosimy w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia miesiąca,

następującego po miesiącu udzielonych świadczeń przez Żłobek

dokonując wpłaty wymaganej kwoty na konto bankowe nr:

48 1020 4027 0000 1902 1624 3230

W tytule płatności podajemy: FILIA, imię i nazwisko dziecka, numer grupy oraz miesiąc, którego opłata dotyczy.

Deklaracja kontynuacji pobytu w żłobku

przez Promyczek
Odsłony: 722

UWAGA RODZICE!!!

 

W terminie od 10.02.2021 do 26.02.2021  możecie Państwo wypełniać Deklaracje kontynuacji pobytu

dziecka w żłobku.

Dokument należy wypełnić online, znajdziecie go Państwo w zakładce REKRUTACJA .

Wypełniony dokument należy  wydrukować i dostarczyć do żłobka 😊

Numer telefonu do filii żłobka

przez Promyczek
Odsłony: 583

Informacja dla  Rodziców dzieci uczęszczających do filii żłobka

przy ul. Al. Wojska Polskiego 116.

Podajemy Państwu numer telefonu do filii żłobka : 516 666 903.

Do kontaktu z placówką zapraszamy w godzinach pracy biura żłobka od 7:00 do 15:00.

Przypominamy Państwu, że zgodnie z zapisem w Umowie zgłaszanie nieobecności dziecka w żłobku odbywa się telefonicznie lub osobiście w biurze. Nie przyjmujemy zgłoszeń przez sms lub e-mail-a.