Ogólna klauzula informacyjna - RODO
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Żłobek Miejski nr 1 w Zielonej Górze, ul. Wandy 29, 65-095 Zielona Góra, tel. 68 322 22 96.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych IOD Patrycja Gorzelanna e-mail: patrycja.gorzelanna@wp.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. podjęcia działań związanych z zawarciem i realizacją umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych dla Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B) RODO),
  2. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),
  3. dokonywania rozliczeń finansowych i weryfikacji wiarygodności płatniczej,
  4. zgłaszania ewentualnych reklamacji związanych z realizacją umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) RODO),
  5. ewentualnego dochodzenia roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO),
  6. tworzenia zestawień, analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne Administratora).
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzani danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  2. inne podmioty (np. banki, biura informatyczne, poczta polska, kancelarie prawne itp.), którym dane są przekazywane/powierzane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, z zachowaniem bezpieczeństwa.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Państwem a Administratorem, przez okres niezbędny do wykonania umowy/realizacji usług/realizacji zamówień, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator danych osobowych nie stosuje profilowania.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu, sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
 9. W przypadkach, gdy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają Państwo prawo takiej zgody nie wyrazić, a w przypadku wcześniejszego wyrażenia, do jej wycofania. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie Państwa danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku, gdy zechcą Państwo wycofać swoje dane osobowe prosimy o przesłanie informacji na adres: Żłobek Miejski nr 1 w Zielonej Górze, ul. Wandy 29, 65-095 Zielona Góra, tel. 68 322 22 96 lub drogą elektroniczną na adres zlobek1@zielona-gora.pl
 11. Przysługuje Państwu prawo wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.