POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

przez Promyczek
Odsłony: 159

Dziecko „zakwalifikowane” nie oznacza „przyjęte”.

Listy dzieci zakwalifikowanych nie są tożsame z listami dzieci przyjętych do żłobka.

Rodzice dzieci "zakwalifikowanych" są zobowiązani do POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA

w nieprzekraczalnym terminie do 28 KWIETNIA 2023.

Potwierdzenia można dokonać elektronicznie w systemie Nabór, telefonicznie lub osobiście w żłobku.

Brak potwierdzenia ze strony Rodziców jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku.