PILNA INFORMACJA DLA RODZICÓW Z GRUP IIIi IV

przez Promyczek
Odsłony: 46

Informacja dotyczy grup III i IV

W związku ze stwierdzeniem u pracownika zakażenia wirusem COVID-19

zgodnie z zaleceniami SANEPIDU zawieszamy czasowo

tj. od 27.11.2020 do 03.12.2020

działalność grupy III Niedźwiadki oraz grupy IV Wiewiórki.

Informacje dotyczące wznowienia pracy grup będą podawane Państwu w aktualnościach.

Informacja dotycząca grup I i II przebywających na kwarantannie

przez Promyczek
Odsłony: 55

UWAGA RODZICE !!!

Dzieci grupy I Jeżyki oraz z grupy II Zajączki zostały objęte przez Sanepid kwarantanną od 28.10.2020 do 02.11.2020.

Sanepid będzie się z Państwem kontaktować w tej sprawie najprawdopodobniej w dniu jutrzejszym. Wpisanie dziecka do EWP umożliwi jednemu z rodziców skorzystanie z opieki na dziecko od 28.10.2020 do 02.11.2020.

Od 3.11.2020 grupy wznawiają działalność. Prosimy o kontakt telefoniczny i informację zwrotną, czy decydujecie się Państwo posłać dziecko 3.11.2020 do żłobka. Informacja ta pozwoli nam przygotować się na przyjęcie dzieci.

Warunki ubezpieczenia dzieci od NNW

przez Promyczek
Odsłony: 66

 

Zielona Góra dnia 2020-08-27

 

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW DZIECI

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W ZIELONEJ GÓRZE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Ubezpieczyciel: Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group

 

Nr Polisy: 184/001041839

Suma ubezpieczenia: 20.000 zł w przypadku śmierci wskutek NNW i 26.000 zł w przypadku śmierci wskutek NNW

Okres ubezpieczenia: 01.09.2020 – 31.08.2021

 

Składka za 12 miesięcy: 44,00 zł

 

Podstawa prawna: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH –

zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr

13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku

 

Zakres świadczeń obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

 

 1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku– 26 000 zł
 2. Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub ataków terroru – dodatkowa suma 13 000 zł.
 3. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – SU 20 000 zł (1% za 200 zł.)
 4. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek ataków terroru – dodatkowa SU 10.000 zł.
 5. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia – 200 zł.
 6. Jednorazowe świadczenie z tytuły wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na

     zdrowiu – 150 zł

 1. Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW- do 10 000 zł.
 2. zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW –do 500 zł.
 3. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 500 zł.

10.Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka wskutek NW 200 zł.

 

Zakres ubezpieczenia został rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe:

 

Klauzula 1 – zwrot kosztów leczenia – do 8 000 zł.

Klauzula 2- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku– 50 zł/dzień (limit 2 250 zł.)

Klauzula 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego- 5 000 zł.

Klauzula 6 – zwrot kosztów rehabilitacji – do 10 000 zł.

Klauzula 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego– do 8 000 zł. / limit na uszkodzenie sprzętu medycznego 500 zł.

Klauzula 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW

- 10 000 zł

Klauzula 10-dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35 zł./ dzień , limit 2 000 zł.

Klauzula 11- Bezpieczne dziecko w sieci -2 zgłoszenia

 

-Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł.

-Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka -1 zgłoszenie , pomoc 6 godzin

 

Zgłaszanie szkód:

 

Ubezpieczony lub jego przedstawiciel ustawowy powinien niezwłocznie zawiadomić Compensa T.U. S.A.

Vienna Insurance Group o zdarzeniu ubezpieczeniowym

 

 

Zgłoszenia szkody można dokonać :

Osobiście – w każdej jednostce organizacyjnej Compensa T.U. S.A. (Zielona Góra, ul. Wiśniowa 19A) Internetowo – poprzez stronę https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new

E- mailoworoszczenia@compensazycie.com.pl

 

Listownie – wysyłająca na adres:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa 

 

Ubezpieczenie NNW dzeci

przez Promyczek
Odsłony: 91

Ważna informacja dla rodziców dzieci ze Żłobka Miejskiego Nr 1 oraz filii

Szanowni Państwo, istnieje możliwość objęcia Państwa dzieci ubezpieczeniem grupowym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ubezpieczenie obejmuje okres od 01.09.2020 do 31.08.2021. Składka jednorazowa wynosi 44,00 zł. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdziecie Państwo w zakładce Ubezpieczenia NNW na naszej stronie internetowej. Osoby zdecydowane na ubezpieczenie dziecka proszone są o dokonywanie wpłat w biurze Żłobka Miejskiego Nr 1. Rodzice z filii żłobka będą mogli dokonywać wpłaty od 14. 09.2020 w biurze filii przy ul. Al.Woj. Polskiego116.

Inauguracja Roku Żłobkowego Przy ul. Wandy

przez Promyczek
Odsłony: 80

Drodzy Rodzice,

Czekamy na powrót naszych Milusińskich do żłobka.

Po wakacjach Wasze pociechy awansowały do kolejnych grup. Całe grupy wraz z opiekunkami przechodzą do następujących sal:

- dotychczasowa grupa 0 Żabki- przechodzi do grupy II Zajączki ( szatnia tej grupy znajduje się przed szatnią grupy 0 )

- dotychczasowa grupa I Jeżyki- przechodzi do grupy III Niedźwiadki ( wejście do szatni przez wózkownię )

- dotychczasowa grupa II Zajączki - przechodzi do grupy IV Wiewiórki ( wejście do szatni przez wózkownię )

PILNE DOTYCZY OTWARCIA PLACÓWKI PRZY UL. WANDY 29

przez Promyczek
Odsłony: 81

Uwaga Rodzice,

od 1 września placówka wznawia działalność. Planujemy przywrócić dawne godziny pracy żłobka tj. od 6:30 do 16:30.

Aby właściwie zaplanować naszą pracę, prosimy o pilne potwierdzenie powrotu do żłobka Państwa dziecka  zlobek1@zielona-gora.pl

Z uwagi na wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz GIS dotyczące unikania organizowania większych skupisk, jak również brania pod uwagę czynników ryzyka związanych z pandemią mamy do Państwa w dalszym ciągu gorący apel !

Jeżeli istnienie możliwość, to prosimy o pozostawienie dzieci w domach. ( szczególnie osoby niepracujące oraz przebywające na urlopach rodzicielskich).

Procedura Przyprowadzania Dzieci Do Żłobka

Przypominamy Państwu,że jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji dziecko musi pozostać w domu.

1. Dziecko przyprowadzamy do żłobka w godzinach od 6:30 do 8:00 ( nie dotyczy dzieci nowo przyjętych, w okresie adaptacji).

2. Od godziny 9:30 w szatniach będzie przeprowadzana dezynfekcja, dlatego dzieci po tej godzinie nie będą przyjmowane.

3. W szatniach dziecięcych może przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem.

4. Do żłobka przyjmujemy wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.

5. Rodzic wchodząc do szatni zobowiązany jest do założenia maseczki i obowiązkowego zdezynfekowania rąk płynem  znajdującym się w szatni.

6. Przed wejściem  na grupę, za zgodą rodzica będzie dziecku mierzona temperatura.

7. Do żłobka nie przynosimy zabawek, kocyków, przytulanek.

Pomagamy ćwicząc.

przez Promyczek
Odsłony: 100

Nasz Żłobek przyjął nominację do akcji Pompowanie dla Wojtusia. ( W związku z tym, że Wojtusiowi udało się zebrać całą kwotę pieniężną, zdecydowaliśmy się wesprzeć inne bardzo potrzebujące dziecko - Antosia).

Dla naszych Milusińskich zrobienie 10 przysiadów to nie problem. Dzieci miały przy tym świetną zabawę. Z zaangażowaniem i uśmiechem wykonały zadanie w szczytnym celu.

Dziękujemy Rodzicom, którzy przyłączli się do akcji, przy ich wsparciu udało nam się zębrać kwotę  257,00 zł, którą wpłąciliśmy na konto Fundacji.

DSCN1781 DSCN1775 DSCN1766 DSCN1762 DSCN1747

  

Komunikat dotyczący dzieci nowoprzyjętych do Żłobka Miejskiego nr 1

przez Promyczek
Odsłony: 149

Uwaga Rodzice!!!


Informacja ta dotyczy wyłącznie dzieci przyjętych w tegorocznym naborze.

Ze względu na zaistniałą sytuację i ograniczony kontakt z Państwem zebranie ogólne Rodziców nie odbędzie się. Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z placówką i umówienie się na spotkanie indywidualne. Rozmowy z Rodzicami odbywać się będą od dnia 17.08.20 - 31.08.20r.

                                                                          Dyrektor Żłobka 

Informacja dla rodziców dzieci nowoprzyjętych

przez Promyczek
Odsłony: 130

Informacja ta dotyczy wyłącznie dzieci przyjętych w tegorocznym naborze.

  Ze względu na zaistniałą sytuację i ograniczony kontakt z Państwem, uprzejmie prosimy o pobranie z niżej zamieszczonego linka umowy o świadczenie udzielane przez żłobek.

 Prosimy dokładnie zapoznać się z dokumentem, zaparafować każdą ze stron i na końcu złożyć podpisy (oboje rodziców). Każdy dokument będzie miał nadany numer, będzie podpisany przez dyrektora i sporządzony w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron. Umowę należy dostarczyć do żłobka do 05.06.2020 b. r.

Podpisany dokument prosimy wrzucić do naszej skrzynki pocztowej, która znajduje się przy wejściu głównym do budynku.

 Pozostałe informacje dotyczące adaptacji dzieci będą przekazane Państwu w terminie późniejszym. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Podziękowanie

przez Promyczek
Odsłony: 144

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1 gorąco dziękuje

Pani Katarzynie Helenie Prokopyszyn i Grupie Maseczki Zielona Góra

za podarowanie naszemu żłobkowi maseczek, przyłbic i fartuchów ochronnych.

20200507_095941

NOWE OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

przez Promyczek
Odsłony: 152

UWAGA RODZICE !

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

 

Ważne! Kategoryczny zakaz przyprowadzania do Żłobka dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu  i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 

 1. Dziecko powinno być przyprowadzone do Żłobka w godzinach od 7:00 do 8:00. Po tym czasie dzieci nie będą przyjmowane, ponieważ przeprowadzana  będzie obowiązkowa, całkowita dezynfekcja: wózkowni, szatni dziecięcych.
 2. W szatniach dziecięcych może przebywać jeden rodzic z dzieckiem. Zgodnie z zaleceniem  w miarę możliwości nie angażuj do przyprowadzania i odbierania dzieci osób powyżej 60 roku życia.
 3. Dziecko przyprowadzane do żłobka powinno być zdrowe, nie przyjmujemy dzieci zakatarzonych, kaszlących, z temperaturą od 37 st. ze zmianami skórnymi oraz z biegunką.
 4. Przed przyjęciem każdorazowo mierzona będzie dziecku temperatura. Powyżej 37 st. dziecko nie będzie przyjęte do placówki.
 5. Przed wejściem do szatni znajduje się stanowisko z płynem do odkażania rąk. Każdy rodzic obowiązkowo dezynfekuje nim ręce.
 6. Osoby wchodzące na teren żłobka muszą być zabezpieczone w maski ochraniające nos i usta.
 7. Nie przynosimy do żłobka zabawek i niepotrzebnych przedmiotów (kocyki, przytulanki).
 8. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, GIS musimy ograniczyć ilość dzieci przyjmowanych do żłobka.
 9. Grupa wiekowa nie może przekroczyć 12 dzieci.
 10. Warunkiem objęcia dziecka opieką w żłobku jest wystawione przez zakład pracy zaświadczenie, że oboje rodziców pracuje na stanowiskach, a nie zdalnie.
 11. Dzieci rodziców/opiekunów na postojowych, pracujących zdalnie nie będą przyjmowane do żłobka, gdyż mamy obowiązek ograniczyć ilość dzieci objętych opieką.
 12. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka będą miały dzieci rodziców: służb mundurowych, służby zdrowia, pracowników handlu i pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 13. Żłobek jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o zgromadzeniach i reżimu sanitarnego.
 14. Prosimy każdego przyprowadzającego do żłobka rodzica do pobranie i wypełnienie oświadczenia zamieszczonego poniżej.

Wznowienie działalności placówki.

przez Promyczek
Odsłony: 128

PILNE !!!

Uwaga Rodzice, od środy 6 maja 2020r. placówka wznawia działalność. Skrócone będą godziny pracy żłobka od 6:30 do 16:00.

Prosimy Państwa o zadeklarowanie drogą e-mailową: zlobek1@zielona-gora.pl lub SMS tel. 513 711 618 chęci posłania dziecka do żłobka.

Informację należy przesłać do 4 maja br. do godz. 12:00.

Dzieci osób, które nie zgłoszą deklaracji do wyznaczonego terminu nie będą przyjęte do żłobka!

Z uwagi na wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące unikania organizowania większych skupisk jak również branie pod uwagę czynników ryzyka związanych z pandemią mamy do Państwa apel!

Jeżeli istnieje możliwość to prosimy o pozostawienie dzieci w domach.

wyniki naboru

przez Promyczek
Odsłony: 189

UWAGA RODZICE!

Wyniki naboru można sprawdzić wchodząc na swoje konto poprzez login i hasło, które zostało wygenerowane dla Państwa w czasie drukowania wniosku.

Wiadomość dotycząca wyników naboru narok 2020/2021.

przez Promyczek
Odsłony: 304

UWAGA RODZICE!

DOTYCZY WYŁĄCZNIE DZIECI PRZYJĘTYCH DO ŻŁOBKA

Od 15 IV do 30 IV 2020r. należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do

żłobka poprzez wysłanie SMS na numer telefonu: 513 711 618 lub e-mail: zlobek1@zielona-gora.pl

wpisując treść: potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do żłobka, nazwisko i imię dziecka, data

urodzenia, pesel, nazwisko imię rodzica.

Podpisywanie umów odbędzie się w terminie późniejszym , o którym poinformujemy .

Brak potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia dziecka do żłobka do 30 kwietnia 2020r. łączy się ze skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Dzieci nie zakwalifikowane, będą umieszczone na listach rezerwowych do poszczególnych grup.

Czytaj więcej

Zajęcia dydaktyczne w domu.

przez Promyczek
Odsłony: 140

MY SIĘ W DOMU NIE NUDZIMY

CZYLI KREATYWNI RODZICE - KREATYWNE DZIECI.

 

Współczesne i nowoczesne żłobki oferują maluchom szerokie spektrum różnych zajęć

i starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców.

W tym trudnym, skomplikowanym czasie chcemy podpowiedzieć Państwu co robić aby maluch się nie nudził.

Przedstawiamy przykładowe plany zajęć dydaktycznych na każdej grupie wiekowej, które można zrealizować w domu.

 

Zajęcia tematyczne, ruchowe, manualne, dydaktyczne, muzyczne, plastyczne służą do lepszego rozwoju zmysłów

oraz poznawania świata.

Poprzez zabawy plastyczne za pośrednictwem twórczej ekspresji oraz percepcji otaczającego świata dziecko zdobywa niezbędne dla swojego rozwoju doświadczenia zarówno twórcze jak i poznawcze.

Dzieci pobudzają swoją wyobraźnię ćwicząc sprawność manualną oraz motorykę rączki.

Najważniejszy jest sam proces tworzenia, a nie efekt końcowy.

Rodzice I Dzieci Rysują Wpólnie W Pokoju Obraz Stock - Obraz ...