Nabór do filii żłobka przy ul. Al. Wojska Polskiego 116.

przez Promyczek
Odsłony: 76

Szanowni Państwo, nabór do filii żłobka na rok 2021/2022 rozpocznie się 04.05.2021r.

Przedstawiamy harmonogram rekrutacji do filii Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Al. Wojska Polskiego 116.

04.05.2021r. - 18.05.2021r. - składanie wniosków o przyjęcie do żłobka

19.04.2021r. - 21.05.2021r. - prace komisji rekrutacyjnej

25.05.2021r. godz. 12:00 - wyniki I etapu rekrutacji (lista zakwalifikowanych, lista niezakwalifikowanych)

26.05.2021r. - 11.06.2021r. - potwierdzenie woli przyjęcia, podpisywanie umów z rodzicami 

Nabór 2021

przez Promyczek
Odsłony: 70

     REKRUTACJA DO ŻŁOBKÓW PUBLICZNYCH

    na rok szkolny 2021/2022 ruszy od 01 marca

 

Szanowni Rodzice ! Rekrutacja do żłobków publicznych prowadzona będzie przy wsparciu systemu elektronicznego.

 W serwisie internetowym Nabór 2021 na stronie:                                                                                                                                                         www.nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek ,na tej stronie dostępny będzie od 01 marca 2021 informator o żłobkach publicznych, naborze, dokumenty  i wzory formularzy.                                                                                                                               

Przekierowanie do systemu dotyczącego naboru bieżącego znajdować się będzie na w/w stronie www. oraz w zakładce "REKRUTACJA"

Informacje Ogólne

1. Do żłobków publicznych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Zielona Góra.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2021-2020-2019 (od 20 tygodnia życia licząc na dzień 1 września 2021 r. do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata).
4. Przyjęcie dziecka do żłobka  odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów.
5. Liczba punktów jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.
6. Rodzice składając wniosek mogą wskazać maksymalnie 3 żłobki, wpisując swoje preferencje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.

 Postępowanie rekrutacyjne

 Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka należy wypełnić :

Elektronicznie na stronie internetowej: http://nabor.pcss.pl/zielonagora/zlobek

System wygeneruje dla Państwa nazwę użytkownika oraz hasło dostępu

 

Harmonogram rekrutacji do żłobków publicznych na terenie Miasta Zielona Góra na rok szkolny 2021-2022

 

 1. 10.02.2021 r. – 26.02.2021 r. Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku ( dotyczy dzieci obecnie chodzących do żłobka).
 2. 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r. Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka nowych dzieci.
 3. 06.04.2021 r. - 14.04.2021 r. Prace komisji rekrutacyjnej.

      4. 15.04.2021 r. godz. 12.00 Udostępnienie wyników naboru.
      5. do 30.04.2021 r. Potwierdzenie woli przyjęcia.

     Brak potwierdzenia woli przyjęcia będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy przyjętych

 

Ważne!

Wypełniony i podpisany wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka należy złożyć do żłobka wskazanego w pierwszej preferencji. Elektroniczny system NABORU nie posiada możliwości przekazywania wniosków za pomocą  Internetu! Wnioski wypełnione tylko w systemie Nabór 2021, a nie złożone w żłobku pierwszej preferencji ,nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w żłobku wskazanym w pierwszej preferencji w terminie od 01marca do 31 marca 2021 r.

Ważne!

 Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie.

 Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 Kolejność składania wniosków nie wpływa na wynik rekrutacji.

   

 

 

Dotyczy czasu zamknięcia grup dziecięcych I i II

przez Promyczek
Odsłony: 79

Szanowni Państwo,

czasowy okres zamknięcia grupy I " Jeżyki" i Grupy II " Zajączki" trwa od 20 stycznia do 28 stycznia. Rodziców, którzy zatrzymają dzieci w domu do 29 stycznia (piątek) prosimy o zgłoszenia nieobecności do dnia 28 stycznia br. Za okres zamknięcia grup nie będzie naliczana odpłatność za żłobek.

Zamknięcie grupy I "Jeżyki" i grupy II "Zajączki"

przez Promyczek
Odsłony: 68

UWAGA RODZICE!!!

 

W związku ze stwierdzeniem u pracownika zakażenia wirusem Covid-19 zgodnie z zaleceniami Sanepidu zawieszamy czasowo tj. od 20.01. do 28.01.2021r. działalność grupy I „ Jeżyki” oraz grupy II „ Zajączki”.

 

Informacje dotyczące wznowienia pracy grup będą podane Państwu w aktualnościach.

Życzenia świąteczne

przez Promyczek
Odsłony: 83

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu samych pięknych chwil w gronie najbliższych osób, wyjątkowej atmosfery, wiele ciepła rodzinnego i radości oraz dużo zdrowia, szczęścia, optymizmu w nadchodzącym 2021 roku.

                                           

                                             Życzy dyrektor żłobka wraz z personelem.

Mikołajki

przez Promyczek
Odsłony: 79

WAŻNA INFORMACJA !

W poniedziałek tj. 7 grudnia żłobek odwiedzi wyjątkowy gość - Mikołaj.

Prosimy, by w tym dniu dzieci pojawiły się w żłobku ubrane na czerwono:)

PILNA INFORMACJA DLA RODZICÓW Z GRUP IIIi IV

przez Promyczek
Odsłony: 85

Informacja dotyczy grup III i IV

W związku ze stwierdzeniem u pracownika zakażenia wirusem COVID-19

zgodnie z zaleceniami SANEPIDU zawieszamy czasowo

tj. od 27.11.2020 do 03.12.2020

działalność grupy III Niedźwiadki oraz grupy IV Wiewiórki.

Informacje dotyczące wznowienia pracy grup będą podawane Państwu w aktualnościach.

Informacja dotycząca grup I i II przebywających na kwarantannie

przez Promyczek
Odsłony: 101

UWAGA RODZICE !!!

Dzieci grupy I Jeżyki oraz z grupy II Zajączki zostały objęte przez Sanepid kwarantanną od 28.10.2020 do 02.11.2020.

Sanepid będzie się z Państwem kontaktować w tej sprawie najprawdopodobniej w dniu jutrzejszym. Wpisanie dziecka do EWP umożliwi jednemu z rodziców skorzystanie z opieki na dziecko od 28.10.2020 do 02.11.2020.

Od 3.11.2020 grupy wznawiają działalność. Prosimy o kontakt telefoniczny i informację zwrotną, czy decydujecie się Państwo posłać dziecko 3.11.2020 do żłobka. Informacja ta pozwoli nam przygotować się na przyjęcie dzieci.

Warunki ubezpieczenia dzieci od NNW

przez Promyczek
Odsłony: 97

 

Zielona Góra dnia 2020-08-27

 

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW DZIECI

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W ZIELONEJ GÓRZE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Ubezpieczyciel: Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group

 

Nr Polisy: 184/001041839

Suma ubezpieczenia: 20.000 zł w przypadku śmierci wskutek NNW i 26.000 zł w przypadku śmierci wskutek NNW

Okres ubezpieczenia: 01.09.2020 – 31.08.2021

 

Składka za 12 miesięcy: 44,00 zł

 

Podstawa prawna: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH –

zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr

13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku

 

Zakres świadczeń obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

 

 1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku– 26 000 zł
 2. Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub ataków terroru – dodatkowa suma 13 000 zł.
 3. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – SU 20 000 zł (1% za 200 zł.)
 4. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek ataków terroru – dodatkowa SU 10.000 zł.
 5. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia – 200 zł.
 6. Jednorazowe świadczenie z tytuły wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na

     zdrowiu – 150 zł

 1. Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW- do 10 000 zł.
 2. zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW –do 500 zł.
 3. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 500 zł.

10.Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka wskutek NW 200 zł.

 

Zakres ubezpieczenia został rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe:

 

Klauzula 1 – zwrot kosztów leczenia – do 8 000 zł.

Klauzula 2- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku– 50 zł/dzień (limit 2 250 zł.)

Klauzula 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego- 5 000 zł.

Klauzula 6 – zwrot kosztów rehabilitacji – do 10 000 zł.

Klauzula 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego– do 8 000 zł. / limit na uszkodzenie sprzętu medycznego 500 zł.

Klauzula 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW

- 10 000 zł

Klauzula 10-dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35 zł./ dzień , limit 2 000 zł.

Klauzula 11- Bezpieczne dziecko w sieci -2 zgłoszenia

 

-Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł.

-Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka -1 zgłoszenie , pomoc 6 godzin

 

Zgłaszanie szkód:

 

Ubezpieczony lub jego przedstawiciel ustawowy powinien niezwłocznie zawiadomić Compensa T.U. S.A.

Vienna Insurance Group o zdarzeniu ubezpieczeniowym

 

 

Zgłoszenia szkody można dokonać :

Osobiście – w każdej jednostce organizacyjnej Compensa T.U. S.A. (Zielona Góra, ul. Wiśniowa 19A) Internetowo – poprzez stronę https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new

E- mailoworoszczenia@compensazycie.com.pl

 

Listownie – wysyłająca na adres:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa 

 

Ubezpieczenie NNW dzeci

przez Promyczek
Odsłony: 134

Ważna informacja dla rodziców dzieci ze Żłobka Miejskiego Nr 1 oraz filii

Szanowni Państwo, istnieje możliwość objęcia Państwa dzieci ubezpieczeniem grupowym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Ubezpieczenie obejmuje okres od 01.09.2020 do 31.08.2021. Składka jednorazowa wynosi 44,00 zł. Szczegółowe warunki ubezpieczenia znajdziecie Państwo w zakładce Ubezpieczenia NNW na naszej stronie internetowej. Osoby zdecydowane na ubezpieczenie dziecka proszone są o dokonywanie wpłat w biurze Żłobka Miejskiego Nr 1. Rodzice z filii żłobka będą mogli dokonywać wpłaty od 14. 09.2020 w biurze filii przy ul. Al.Woj. Polskiego116.

Inauguracja Roku Żłobkowego Przy ul. Wandy

przez Promyczek
Odsłony: 114

Drodzy Rodzice,

Czekamy na powrót naszych Milusińskich do żłobka.

Po wakacjach Wasze pociechy awansowały do kolejnych grup. Całe grupy wraz z opiekunkami przechodzą do następujących sal:

- dotychczasowa grupa 0 Żabki- przechodzi do grupy II Zajączki ( szatnia tej grupy znajduje się przed szatnią grupy 0 )

- dotychczasowa grupa I Jeżyki- przechodzi do grupy III Niedźwiadki ( wejście do szatni przez wózkownię )

- dotychczasowa grupa II Zajączki - przechodzi do grupy IV Wiewiórki ( wejście do szatni przez wózkownię )

PILNE DOTYCZY OTWARCIA PLACÓWKI PRZY UL. WANDY 29

przez Promyczek
Odsłony: 116

Uwaga Rodzice,

od 1 września placówka wznawia działalność. Planujemy przywrócić dawne godziny pracy żłobka tj. od 6:30 do 16:30.

Aby właściwie zaplanować naszą pracę, prosimy o pilne potwierdzenie powrotu do żłobka Państwa dziecka  zlobek1@zielona-gora.pl

Z uwagi na wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz GIS dotyczące unikania organizowania większych skupisk, jak również brania pod uwagę czynników ryzyka związanych z pandemią mamy do Państwa w dalszym ciągu gorący apel !

Jeżeli istnienie możliwość, to prosimy o pozostawienie dzieci w domach. ( szczególnie osoby niepracujące oraz przebywające na urlopach rodzicielskich).

Procedura Przyprowadzania Dzieci Do Żłobka

Przypominamy Państwu,że jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji dziecko musi pozostać w domu.

1. Dziecko przyprowadzamy do żłobka w godzinach od 6:30 do 8:00 ( nie dotyczy dzieci nowo przyjętych, w okresie adaptacji).

2. Od godziny 9:30 w szatniach będzie przeprowadzana dezynfekcja, dlatego dzieci po tej godzinie nie będą przyjmowane.

3. W szatniach dziecięcych może przebywać tylko jeden rodzic z dzieckiem.

4. Do żłobka przyjmujemy wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.

5. Rodzic wchodząc do szatni zobowiązany jest do założenia maseczki i obowiązkowego zdezynfekowania rąk płynem  znajdującym się w szatni.

6. Przed wejściem  na grupę, za zgodą rodzica będzie dziecku mierzona temperatura.

7. Do żłobka nie przynosimy zabawek, kocyków, przytulanek.

Pomagamy ćwicząc.

przez Promyczek
Odsłony: 153

Nasz Żłobek przyjął nominację do akcji Pompowanie dla Wojtusia. ( W związku z tym, że Wojtusiowi udało się zebrać całą kwotę pieniężną, zdecydowaliśmy się wesprzeć inne bardzo potrzebujące dziecko - Antosia).

Dla naszych Milusińskich zrobienie 10 przysiadów to nie problem. Dzieci miały przy tym świetną zabawę. Z zaangażowaniem i uśmiechem wykonały zadanie w szczytnym celu.

Dziękujemy Rodzicom, którzy przyłączli się do akcji, przy ich wsparciu udało nam się zębrać kwotę  257,00 zł, którą wpłąciliśmy na konto Fundacji.

DSCN1781 DSCN1775 DSCN1766 DSCN1762 DSCN1747

  

Komunikat dotyczący dzieci nowoprzyjętych do Żłobka Miejskiego nr 1

przez Promyczek
Odsłony: 188

Uwaga Rodzice!!!


Informacja ta dotyczy wyłącznie dzieci przyjętych w tegorocznym naborze.

Ze względu na zaistniałą sytuację i ograniczony kontakt z Państwem zebranie ogólne Rodziców nie odbędzie się. Uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z placówką i umówienie się na spotkanie indywidualne. Rozmowy z Rodzicami odbywać się będą od dnia 17.08.20 - 31.08.20r.

                                                                          Dyrektor Żłobka 

Informacja dla rodziców dzieci nowoprzyjętych

przez Promyczek
Odsłony: 166

Informacja ta dotyczy wyłącznie dzieci przyjętych w tegorocznym naborze.

  Ze względu na zaistniałą sytuację i ograniczony kontakt z Państwem, uprzejmie prosimy o pobranie z niżej zamieszczonego linka umowy o świadczenie udzielane przez żłobek.

 Prosimy dokładnie zapoznać się z dokumentem, zaparafować każdą ze stron i na końcu złożyć podpisy (oboje rodziców). Każdy dokument będzie miał nadany numer, będzie podpisany przez dyrektora i sporządzony w dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron. Umowę należy dostarczyć do żłobka do 05.06.2020 b. r.

Podpisany dokument prosimy wrzucić do naszej skrzynki pocztowej, która znajduje się przy wejściu głównym do budynku.

 Pozostałe informacje dotyczące adaptacji dzieci będą przekazane Państwu w terminie późniejszym. Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Podziękowanie

przez Promyczek
Odsłony: 189

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1 gorąco dziękuje

Pani Katarzynie Helenie Prokopyszyn i Grupie Maseczki Zielona Góra

za podarowanie naszemu żłobkowi maseczek, przyłbic i fartuchów ochronnych.

20200507_095941

NOWE OGŁOSZENIE DLA RODZICÓW

przez Promyczek
Odsłony: 191

UWAGA RODZICE !

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

 

Ważne! Kategoryczny zakaz przyprowadzania do Żłobka dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu  i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 

 1. Dziecko powinno być przyprowadzone do Żłobka w godzinach od 7:00 do 8:00. Po tym czasie dzieci nie będą przyjmowane, ponieważ przeprowadzana  będzie obowiązkowa, całkowita dezynfekcja: wózkowni, szatni dziecięcych.
 2. W szatniach dziecięcych może przebywać jeden rodzic z dzieckiem. Zgodnie z zaleceniem  w miarę możliwości nie angażuj do przyprowadzania i odbierania dzieci osób powyżej 60 roku życia.
 3. Dziecko przyprowadzane do żłobka powinno być zdrowe, nie przyjmujemy dzieci zakatarzonych, kaszlących, z temperaturą od 37 st. ze zmianami skórnymi oraz z biegunką.
 4. Przed przyjęciem każdorazowo mierzona będzie dziecku temperatura. Powyżej 37 st. dziecko nie będzie przyjęte do placówki.
 5. Przed wejściem do szatni znajduje się stanowisko z płynem do odkażania rąk. Każdy rodzic obowiązkowo dezynfekuje nim ręce.
 6. Osoby wchodzące na teren żłobka muszą być zabezpieczone w maski ochraniające nos i usta.
 7. Nie przynosimy do żłobka zabawek i niepotrzebnych przedmiotów (kocyki, przytulanki).
 8. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, GIS musimy ograniczyć ilość dzieci przyjmowanych do żłobka.
 9. Grupa wiekowa nie może przekroczyć 12 dzieci.
 10. Warunkiem objęcia dziecka opieką w żłobku jest wystawione przez zakład pracy zaświadczenie, że oboje rodziców pracuje na stanowiskach, a nie zdalnie.
 11. Dzieci rodziców/opiekunów na postojowych, pracujących zdalnie nie będą przyjmowane do żłobka, gdyż mamy obowiązek ograniczyć ilość dzieci objętych opieką.
 12. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka będą miały dzieci rodziców: służb mundurowych, służby zdrowia, pracowników handlu i pracowników przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 13. Żłobek jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o zgromadzeniach i reżimu sanitarnego.
 14. Prosimy każdego przyprowadzającego do żłobka rodzica do pobranie i wypełnienie oświadczenia zamieszczonego poniżej.