Zebranie organizacyjne

przez Promyczek
Odsłony: 2

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy Was na krótkie zebrania organizacyjne, które z uwagi na obowiązujące obostrzenia odbędą się w różnych terminach w naszej filii:
grupa I - 11.10 godz. 15:30
grupa II - 12.10 godz. 15:30, 16:00*
grupa III - 13.10 godz. 15:30, 16:00*
grupa IV - 14.10 godz. 15:30, 16:00*
* Prosimy o zapisanie się u opiekunek na wybraną przez Państwa godzinę.

Zajęcia dodatkowe

przez Promyczek
Odsłony: 5

Drodzy Rodzice!

Planujemy wprowadzić zajęcia dodatkowe dla dzieci z grup III i IV.

 • Zajęcia rytmiczno - taneczne prowadzone przez instruktorów  z " Krainy Tańca".
 • Język angielski prowadzony przez lektorów ze "Stacji Edukacja".
 • Koncerty i muzyczne spotkania dedykowane najmłodszym dzieciom prowadzone przez Lubuskie Biuro Koncertowe.

Informacje na temat ofert zostaną wywieszone przy salach.

 W tym roku będzie nawiązana współpraca z psychologiem dziecięcym. Z porad będą korzystać nasi podopieczni oraz ich rodzice.

Informacja na temat odpłatności

przez Promyczek
Odsłony: 6

Drodzy Rodzice!

Na podane przez Was dane - numer telefonu/adres mailowy przesłane zostały informacje dotyczące płatności za miesiąc wrzesień.

W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt pod numerem: 516 666 903.

Opłatę za pobyt i wyżywienie dziecka wnosimy w nieprzekraczalnym terminie do 15 dnia miesiąca,

następującego po miesiącu udzielonych świadczeń przez Żłobek

dokonując wpłaty wymaganej kwoty na konto bankowe nr:

48 1020 4027 0000 1902 1624 3230

W tytule płatności podajemy: FILIA, imię i nazwisko dziecka, numer grupy oraz miesiąc, którego opłata dotyczy.

Spotkanie na filii

przez Promyczek
Odsłony: 9

Drodzy Rodzice! Serdecznie zapraszamy Was na krótkie spotkania organizacyjne w filii naszego żłobka

w piątek 17 września w godz. 12:00-15:00.

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne spotkania odbędą się w mniejszych grupach.

Informacja o godzinach spotkań została przesłana w dniu wczorajszym na podane przez Państwa adresy mailowe.

Prosimy o sprawdzenie maili i w razie braku wiadomości kontakt z naszym biurem pod numerem: 516 666 903.

Wiadomość dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do filii.

przez Promyczek
Odsłony: 40

Szanowni Państwo,

Prosimy o wygenerowanie umowy oraz klauzul RODO, zapoznanie się z dokumentami, podpisanie i zaparafowanie każdej ze stron umowy oraz dostarczenie do Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul Wandy 29. Podpisane dokumenty prosimy wrzucać do skrzynki na listy, która znajduje się przy wejściu głównym do budynku.

Nabór do filii żłobka przy ul. Al Wojska Polskiego 116

przez Promyczek
Odsłony: 129

Szanowni Państwo, nabór do filii żłobka na rok 2021/2022 rozpocznie się 04.05.2021r.

Przedstawiamy harmonogram rekrutacji do filii Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Al. Wojska Polskiego 116 na rok szkolny 2021 - 2022.

04.05.2021r. - 18.05.2021r. - składanie wniosków o przyjęcie do żłobka

19.05.2021r. - 21.05.2021r. - prace komisji rekrutacyjnej

25.05.2021r. godz. 12:00 - wyniki I etapu rekrutacji do żłobka ( lista zakwalifikowanych, lista niezakwalifikowanych)

26.05.2021r. - 11.06.2021r. - potwierdzenie woli przyjęcia. Podpisywanie umów z rodzicami.

Deklaracja kontynuacji pobytu w żłobku

przez Promyczek
Odsłony: 94

UWAGA RODZICE!!!

 

W terminie od 10.02.2021 do 26.02.2021  możecie Państwo wypełniać Deklaracje kontynuacji pobytu

dziecka w żłobku.

Dokument należy wypełnić online, znajdziecie go Państwo w zakładce REKRUTACJA .

Wypełniony dokument należy  wydrukować i dostarczyć do żłobka 😊

Życzenia świąteczne

przez Promyczek
Odsłony: 93

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu samych pięknych chwil w gronie najbliższych osób, wyjątkowej atmosfery, wiele ciepła rodzinnego i radości oraz dużo zdrowia, szczęścia, optymizmu w nadchodzącym 2021 roku.

                                          

                                            Życzy dyrektor żłobka wraz z personelem.

Warunki ubezpieczenia dzieci od NNW

przez Promyczek
Odsłony: 93

 

 

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW DZIECI

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W ZIELONEJ GÓRZE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Ubezpieczyciel: Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group

 

Nr Polisy: 184/001041839

Suma ubezpieczenia: 20.000 zł w przypadku śmierci wskutek NNW i 26.000 zł w przypadku śmierci wskutek NNW

Okres ubezpieczenia: 01.09.2020 – 31.08.2021

 

Składka za 12 miesięcy: 44,00 zł

 

Podstawa prawna: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH –

zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr

13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku

 

Zakres świadczeń obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

 

 1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku– 26 000 zł
 2. Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub ataków terroru – dodatkowa suma 13 000 zł.
 3. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – SU 20 000 zł (1% za 200 zł.)
 4. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek ataków terroru – dodatkowa SU 10.000 zł.
 5. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia – 200 zł.
 6. Jednorazowe świadczenie z tytuły wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na

     zdrowiu – 150 zł

 1. Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW- do 10 000 zł.
 2. zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW –do 500 zł.
 3. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 500 zł.

10.Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka wskutek NW 200 zł.

 

Zakres ubezpieczenia został rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe:

 

Klauzula 1 – zwrot kosztów leczenia – do 8 000 zł.

Klauzula 2- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku– 50 zł/dzień (limit 2 250 zł.)

Klauzula 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego- 5 000 zł.

Klauzula 6 – zwrot kosztów rehabilitacji – do 10 000 zł.

Klauzula 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego– do 8 000 zł. / limit na uszkodzenie sprzętu medycznego 500 zł.

Klauzula 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW

- 10 000 zł

Klauzula 10-dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35 zł./ dzień , limit 2 000 zł.

Klauzula 11- Bezpieczne dziecko w sieci -2 zgłoszenia

 

-Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł.

-Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka -1 zgłoszenie , pomoc 6 godzin

 

Zgłaszanie szkód:

 

Ubezpieczony lub jego przedstawiciel ustawowy powinien niezwłocznie zawiadomić Compensa T.U. S.A.

Vienna Insurance Group o zdarzeniu ubezpieczeniowym

 

 

Zgłoszenia szkody można dokonać :

Osobiście – w każdej jednostce organizacyjnej Compensa T.U. S.A. (Zielona Góra, ul. Wiśniowa 19A) Internetowo – poprzez stronę https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new

E- mailoworoszczenia@compensazycie.com.pl

 

Listownie – wysyłająca na adres:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa 

 

Numer telefonu do filii żłobka

przez Promyczek
Odsłony: 123

Informacja dla  Rodziców dzieci uczęszczających do filii żłobka

przy ul. Al. Wojska Polskiego 116.

Podajemy Państwu numer telefonu do filii żłobka : 516 666 903.

Do kontaktu z placówką zapraszamy w godzinach pracy biura żłobka od 7:00 do 15:00.

Przypominamy Państwu, że zgodnie z zapisem w Umowie zgłaszanie nieobecności dziecka w żłobku odbywa się telefonicznie lub osobiście w biurze. Nie przyjmujemy zgłoszeń przez sms lub e-mail-a.

Dotyczy spotkania w filii

przez Promyczek
Odsłony: 171

Uwaga Rodzice z filii

W najbliższy piątek tj. 11.09.2020 r. planujemy krótkie spotkanie w filii przy ul. Al. Wojska Polskiego 116. Z uwagi obowiązujący reżim sanitarny musimy poprosić  o przybycie do placówki wyłącznie jednego rodzica bez dziecka. Prosimy też o zaopatrzenie się w maseczkę ochronną i na wejściu zdezynfekowanie rąk. Prosimy o zabranie ze sobą wypełnionych dokumentów, które otrzymaliście Państwo na spotkaniu indywidualnym. W piątek rozdamy umowy i omówimy Procedury przyjmowania dzieci do żłobka w okresie trwającego reżimu sanitarnego.

Spotkanie planujemy w dwóch grupach:

Grupa I  godz. 11:00 ( dzieci do 12 miesiąca życia)

Grupa II godz.  12:00 ( dzieci od 13 miesiąca życia)

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do filii żłobka

przez Promyczek
Odsłony: 162

Drodzy Rodzice,

Trwają intensywne prace związane z przygotowaniem placówki do przyjęcia dzieci. Niebawem prześlemy Państwu kilka zdjęć ukazujących zakres poczynionych prac.

Planujemy również zorganizowanie spotkania w placówce, gdzie będziecie mogli na miejscu zobaczyć pomieszczenia, w których będą przebywały Wasze pociechy.

O terminie  poinformujemy niedługo.

Prześlemy Państwu również aktualne procedury przyjmowania dziecka do żłobka w okresie reżimu sanitarnego.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka- nabór do filii

przez Promyczek
Odsłony: 197

                                                                                                 

                                                               Dotyczy naboru do filii żłobka

         Osoby zakwalifikowane do przyjęcia do filii proszone są o potwierdzenie woli przyjęcia do 10 lipca b.r. Prosimy również o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na  indywidualne spotkania, które odbędą się w sierpniu.