Nabór do filii żłobka przy ul. Al Wojska Polskiego 116

przez Promyczek
Odsłony: 21

Szanowni Państwo, nabór do filii żłobka na rok 2021/2022 rozpocznie się 04.05.2021r.

Przedstawiamy harmonogram rekrutacji do filii Żłobka Miejskiego Nr 1 przy ul. Al. Wojska Polskiego 116 na rok szkolny 2021 - 2022.

04.05.2021r. - 18.05.2021r. - składanie wniosków o przyjęcie do żłobka

19.05.2021r. - 21.05.2021r. - prace komisji rekrutacyjnej

25.05.2021r. godz. 12:00 - wyniki I etapu rekrutacji do żłobka ( lista zakwalifikowanych, lista niezakwalifikowanych)

26.05.2021r. - 11.06.2021r. - potwierdzenie woli przyjęcia. Podpisywanie umów z rodzicami.

Deklaracja kontynuacji pobytu w żłobku

przez Promyczek
Odsłony: 39

UWAGA RODZICE!!!

 

W terminie od 10.02.2021 do 26.02.2021  możecie Państwo wypełniać Deklaracje kontynuacji pobytu

dziecka w żłobku.

Dokument należy wypełnić online, znajdziecie go Państwo w zakładce REKRUTACJA .

Wypełniony dokument należy  wydrukować i dostarczyć do żłobka 😊

Życzenia świąteczne

przez Promyczek
Odsłony: 37

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu samych pięknych chwil w gronie najbliższych osób, wyjątkowej atmosfery, wiele ciepła rodzinnego i radości oraz dużo zdrowia, szczęścia, optymizmu w nadchodzącym 2021 roku.

                                          

                                            Życzy dyrektor żłobka wraz z personelem.

Warunki ubezpieczenia dzieci od NNW

przez Promyczek
Odsłony: 46

 

 

 

WARUNKI UBEZPIECZENIA NNW DZIECI

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 1 W ZIELONEJ GÓRZE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Ubezpieczyciel: Compensa T.U. S.A. Vienna Insurance Group

 

Nr Polisy: 184/001041839

Suma ubezpieczenia: 20.000 zł w przypadku śmierci wskutek NNW i 26.000 zł w przypadku śmierci wskutek NNW

Okres ubezpieczenia: 01.09.2020 – 31.08.2021

 

Składka za 12 miesięcy: 44,00 zł

 

Podstawa prawna: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI,MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH –

zatwierdzone przez Zarząd Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Uchwałą nr

13/03/2020 z dnia 21 marca 2020 roku

 

Zakres świadczeń obejmuje następujące świadczenia podstawowe:

 

  1. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku– 26 000 zł
  2. Dodatkowe świadczenie na wypadek śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji lub ataków terroru – dodatkowa suma 13 000 zł.
  3. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW – SU 20 000 zł (1% za 200 zł.)
  4. Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek ataków terroru – dodatkowa SU 10.000 zł.
  5. Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa lub kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia – 200 zł.
  6. Jednorazowe świadczenie z tytuły wystąpienia NW w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na

     zdrowiu – 150 zł

  1. Zwrot kosztów operacji plastycznych wskutek NW- do 10 000 zł.
  2. zwrot kosztów korepetycji niezbędnych wskutek NW –do 500 zł.
  3. Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po NW 500 zł.

10.Zwrot kosztów pomocy psychologicznej udzielonej opiekunowi prawnemu w związku ze śmiercią Ubezpieczonego dziecka wskutek NW 200 zł.

 

Zakres ubezpieczenia został rozszerzony o następujące klauzule dodatkowe:

 

Klauzula 1 – zwrot kosztów leczenia – do 8 000 zł.

Klauzula 2- pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku– 50 zł/dzień (limit 2 250 zł.)

Klauzula 4 – jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego- 5 000 zł.

Klauzula 6 – zwrot kosztów rehabilitacji – do 10 000 zł.

Klauzula 7 – zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych lub uszkodzenia sprzętu medycznego– do 8 000 zł. / limit na uszkodzenie sprzętu medycznego 500 zł.

Klauzula 9 – jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW

- 10 000 zł

Klauzula 10-dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 35 zł./ dzień , limit 2 000 zł.

Klauzula 11- Bezpieczne dziecko w sieci -2 zgłoszenia

 

-Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia 5 000 zł.

-Pomoc udzielana opiekunom prawnym w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia ubezpieczonego dziecka -1 zgłoszenie , pomoc 6 godzin

 

Zgłaszanie szkód:

 

Ubezpieczony lub jego przedstawiciel ustawowy powinien niezwłocznie zawiadomić Compensa T.U. S.A.

Vienna Insurance Group o zdarzeniu ubezpieczeniowym

 

 

Zgłoszenia szkody można dokonać :

Osobiście – w każdej jednostce organizacyjnej Compensa T.U. S.A. (Zielona Góra, ul. Wiśniowa 19A) Internetowo – poprzez stronę https://zgloszenie.compensa.pl/assetclaim/new

E- mailoworoszczenia@compensazycie.com.pl

 

Listownie – wysyłająca na adres:

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Aleje Jerozolimskie 162 02-342 Warszawa 

 

Numer telefonu do filii żłobka

przez Promyczek
Odsłony: 57

Informacja dla  Rodziców dzieci uczęszczających do filii żłobka

przy ul. Al. Wojska Polskiego 116.

Podajemy Państwu numer telefonu do filii żłobka : 516 666 903.

Do kontaktu z placówką zapraszamy w godzinach pracy biura żłobka od 7:00 do 15:00.

Przypominamy Państwu, że zgodnie z zapisem w Umowie zgłaszanie nieobecności dziecka w żłobku odbywa się telefonicznie lub osobiście w biurze. Nie przyjmujemy zgłoszeń przez sms lub e-mail-a.

Dotyczy spotkania w filii

przez Promyczek
Odsłony: 89

Uwaga Rodzice z filii

W najbliższy piątek tj. 11.09.2020 r. planujemy krótkie spotkanie w filii przy ul. Al. Wojska Polskiego 116. Z uwagi obowiązujący reżim sanitarny musimy poprosić  o przybycie do placówki wyłącznie jednego rodzica bez dziecka. Prosimy też o zaopatrzenie się w maseczkę ochronną i na wejściu zdezynfekowanie rąk. Prosimy o zabranie ze sobą wypełnionych dokumentów, które otrzymaliście Państwo na spotkaniu indywidualnym. W piątek rozdamy umowy i omówimy Procedury przyjmowania dzieci do żłobka w okresie trwającego reżimu sanitarnego.

Spotkanie planujemy w dwóch grupach:

Grupa I  godz. 11:00 ( dzieci do 12 miesiąca życia)

Grupa II godz.  12:00 ( dzieci od 13 miesiąca życia)

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do filii żłobka

przez Promyczek
Odsłony: 95

Drodzy Rodzice,

Trwają intensywne prace związane z przygotowaniem placówki do przyjęcia dzieci. Niebawem prześlemy Państwu kilka zdjęć ukazujących zakres poczynionych prac.

Planujemy również zorganizowanie spotkania w placówce, gdzie będziecie mogli na miejscu zobaczyć pomieszczenia, w których będą przebywały Wasze pociechy.

O terminie  poinformujemy niedługo.

Prześlemy Państwu również aktualne procedury przyjmowania dziecka do żłobka w okresie reżimu sanitarnego.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka- nabór do filii

przez Promyczek
Odsłony: 120

                                                                                                 

                                                               Dotyczy naboru do filii żłobka

         Osoby zakwalifikowane do przyjęcia do filii proszone są o potwierdzenie woli przyjęcia do 10 lipca b.r. Prosimy również o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na  indywidualne spotkania, które odbędą się w sierpniu.

Nabór do filii żłobka

przez Promyczek
Odsłony: 199

Dotyczy naboru do filii żłobka przy ul. Wojska Polskiego

Szanowni Rodzice,

Rekrutacja do filii żłobka rozpocznie się  od 15 czerwca i potrwa do  26 czerwca b.r. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rekrutacji zostaną Państwu podane niebawem.