W żłobku funkcjonuje pięć grup dziecięcych,w których przebywają dzieci zbliżone wiekowo. W ciągu roku istnieje możliwość przeniesienia dziecka z jednej grupy do drugiej.
fa fa-globe
Grupa 0 "Żabki"
  • 20 tyg.od
  • 11 mc.do

Aktualności

fa fa-globe
Grupa 1 "Jeżyki"
  • 12 mc.od
  • 18 mc.do

Aktualności

Bezpieczeństwo

Dzieci przebywające w Żłobku mają zapewnione pełne bezpieczeństwo.

Wydawane są do domu osobiście przez opiekuna grupy rodzicom, opiekunom prawnym lub osobom pełnoletnim wcześniej wskazanym przez rodziców na podstawie pisemnego upoważnienia. Przy drzwiach wejściowych znajdują się domofony i dzwonki, zapewniające zakaz wstępu osobom nieupoważnionym.