W żłobku funkcjonuje pięć grup dziecięcych,w których przebywają dzieci zbliżone wiekowo. W ciągu roku istnieje możliwość przeniesienia dziecka z jednej grupy do drugiej.
fa fa-globe
Grupa 0 "Żabki"
  • 20 tyg.od
  • 11 mc.do

Aktualności

fa fa-globe
Grupa 1 "Jeżyki"
  • 12 mc.od
  • 18 mc.do

Aktualności

Dobra opieka

Opiekę nad dziećmi sprawuje profesjonalne grono z wieloletnim stażem opiekuńczo-pedagogicznym: dyplomowane pielęgniarki, opiekunki dziecięce i nauczycielki wychowania przedszkolnego.

Na czas pobytu w żłobku zapewniamy dziecku czystą i kolorową pościel, papierowe ręczniki. Do pielęgnacji skóry używamy preparatów o wysokiej jakości, posiadające atesty PZH.

Zapewniamy również systematyczny nadzór lekarza - pediatry.