W żłobku funkcjonuje pięć grup dziecięcych,w których przebywają dzieci zbliżone wiekowo. W ciągu roku istnieje możliwość przeniesienia dziecka z jednej grupy do drugiej.
fa fa-globe
Grupa 0 "Żabki"
  • 20 tyg.od
  • 11 mc.do

Aktualności

fa fa-globe
Grupa 1 "Jeżyki"
  • 12 mc.od
  • 18 mc.do

Aktualności

Rozwój i zabawa

Prowadzone zabawy i zajęcia mają na celu rozwój mowy, sprawności manualnej, umysłowej i inwencji twórczej.

Zajęcia prowadzone są stosownie do wieku dzieci w przestronnych, funkcjonalnie urządzonych salach zabaw, wyposażonych w niezbędne pomoce do prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupach 14 osobowych.

W okresie letnim starsze dzieci mają możliwość zabawy na placu zabaw, zaś młodsze na tarasach.